Fires

L'assistència a les fires de grau a nivell nacional és un dels elements més actius de la política de promoció de la Universitat. Així, la UAB està present cada any al Saló de l'Ensenyament i a la fira Futura de Barcelona, així com a moltes altres fires celebrades arreu del territori català.

Per altra banda, la presència de la UAB en fires on estan representades les universitats més prestigioses a nivell internacional, és clau per la internacionalització de la nostra universitat i per a posicionar la UAB en el sector universitari exterior.

Fem servir les xarxes socials per anunciar-vos les fires on ens podeu trobar. Segueix-nos a Instagram, Facebook, Twitter i LinkedIn.