Presentació

L'objectiu del grau en Traducció i d'Interpretació és proporcionar formació en les modalitats i els àmbits fonamentals de la traducció i la interpretació, una professió que s'exerceix en molts àmbits i que requereix múltiples habilitats en diferents combinacions lingüístiques.

Les modalitats fonamentals de la traducció i la interpretació són la traducció escrita, la traducció audiovisual, la localització, la traducció a vista, la interpretació bilateral i la interpretació consecutiva tant en àmbits tradicionals i consolidats (traducció especialitzada i editorial) com en àmbits més nous (traducció i interpretació en hospitals, centres educatius, jutjats, etc.).

El Grau proposa quatre itineraris formatius: Traducció Especialitzada (textos jurídics, financers, tècnics i científics), Traducció Editorial, Interpretació i Traducció Social i Institucional.

A més, l’oferta de segones llengües estrangeres no es limita a les més habituals (anglès, francès i alemany) sinó que ofereix també la possibilitat, única arreu d’Espanya, d’especialitzar-se en portuguès, italià, rus, àrab, xinès i japonès.

Tant per la seva experiència com per les seves instal·lacions, la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB és un centre de referència a nivell internacional. La prova és la presència permanent de nombrosos estudiants d’arreu del món, que propicia un entorn d’estudi i de convivència marcadament multicultural. Amb una forta presència també de professorat estranger, la Facultat ha estat un motor vital per a la internacionalització de la UAB.

Perfil de l’estudiant

Els estudiants han de tenir, en l'idioma B que desitgin cursar (anglès, francès o alemany), un nivell mínim corresponent al nivell B1 (per al francès i l'alemany) o B2 (per a l'anglès), del Marc europeu comú  de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació.

Proves d'accés especials:

 • Els estudiants que triïn francès o alemany com a idioma B han d'acreditar els seus coneixements mitjançant certificació expedida per un organisme competent o bé fer una tutoria de professors de la FTI en què es determinarà si tenen el nivell adequat.
 • Els estudiants que triïn anglès com a idioma B han de fer una prova d'accés.

   
 • Els alumnes que accedeixin a la universitat sense un coneixement suficient del castellà o del català (alumnes estrangers o procedents d'altres comunitats autònomes espanyoles en les quals el català no és oficial) han de cursar una d'aquestes llengües com a "idioma", en grups especials, per tal d'adquirir un coneixement suficient que els permeti treballar a partir d'aquestes llengües.

Sortides professionals

Els sectors principals d'ocupació són:

 • Traducció científica, tècnica i juridicoadministrativa en empreses comercials, bufets d'advocats i organismes internacionals.
 • Interpretació en organismes nacionals i internacionals (ONU, UNESCO) o en empreses amb relacions internacionals.
 • Ensenyament, tant en centres públics com en privats.
 • Interpretació en congressos, exposicions i agències turístiques.
 • Traducció literària o correcció lingüística en empreses editorials.
 • Doblatge i subtitulació en els mitjans audiovisuals i multimèdia.
 • Mediació lingüística i cultural en institucions públiques i privades.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora de la titulació:
Pilar Cid Leal
 • Idioma B: Emmanuel Doërr / Roland Pearson
 • Idioma i traducció C (llunyà): Hesham Abu-Sharar / Helena Casas
 • Idioma i traducció C (proper): Regina Saraiva i Carles Biosca
 • Informàtica, terminologia i documentació: Ramon Piqué
 • Interpretació: Marta Arumí
 • Llengua A: Antonio Ríos / Xavier Villalba
 • Pràctiques: Anabel Galán
 • Traducció directa: Anabel Galán
 • Traducció especialitzada: Mariana Orozco
 • Traducció Inversa: Fiona Kelso
 • Treball de fi de Grau: Miquel Edo

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció tutorial Facultat de Traducció i d'Interpretació

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Horaris

Matí.

Calendari acadèmic 2018-2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Traducció i d'Interpretació
https://www.uab.cat/traducciointerpretacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció:

21058 (Alemany)
21064 (Anglès)
21065 (Francès)


Traducció i Interpretació - Alemany: 40
Traducció i Interpretació - Anglès: 140
Traducció i Interpretació - Francès: 50


Nombre de crèdits: 240
Durada: 4
Idioma: Castellà, català i llengua i traducció en anglès, francès, alemany, portuguès, italià, rus, àrab, japonès, xinès, coreà, romanès, txec i grec modern.
Preu per crèdit: 35,77 euros.
Inici de classes: 17 de setembre de 2018

Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Temps complet (la UAB preveu una via lenta, que consisteix en una matriculació mínima de 30 crèdits anuals per facilitar la conciliació de la vida acadèmica i laboral).
Títol que s'obté: Graduat/da en Traducció i Interpretació
Arts i Humanitats

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició