Pla d'estudis Grau en Traducció i Interpretació

Campus virtual i altres espais

Els estudiants de la facultat ténen accessos a diferents espais virtuals a través d'internet:

  • l'intranet UAB,
  • Campus virtual
  • Secretaria Virtual
  • Openmeeting
  • Aula virtual
  • Wiki
  • Aula Moodle
  • Open Journal
  • Servei de Biblioteques online
  • OpenCourseWare, etc.


+ Info

Els títols es podran demanar a partir del 20 de juliol en el següent enllaç: sia.uab.es
Abans de sol·licitar-lo heu de comprovar que teniu l'expedient "tancat en disposició de títol".

Equipaments

Totes les aules disposen de PC de sobretaula amb connexió a internet per al professor, un canó i pantalla per a projeccions, un retropojector i una pissarra.

Les aules d'interpretació tenen 57 cabines individuals, equipades amb un sistema de distribució d'audio digital, registre d'audio en platines i relay d'interpretació entre totes les cabines.

La sala d'estudis adaptada per invidents disposa d'1 PC equipat amb el software JAWS de reconeixement de veu, connexió a internet, una línia braille i una impressora braille.

Material recomanat a l’estudiant

Per a aquesta titulació no es requereix un material específic.