Accés Grau en Traducció i Interpretació

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés: 

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24

Des de Batxillerat + PAU i des de CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

 • Llengua i Cultura Gregues (0.2)
 • Literatura Catalana (0.2)
 • Literatura Castellana (0.2)
 • Literatura Dramàtica (0,1)
 • Llengua i Cultura Llatines (0.2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquestes matèries el 2022 i 2023:

 • Cultura Audiovisual (0.1) 
 • Història de la Filosofia (0,2)

Alemany 5,000

Anglès 6,995

Francès 5,000
 

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció d'Arts i Humanitats --- Alemany / 5,000 Anglès / --- Francès
Altres Acreditació professional +40 anys  
Proves + de 45 anys ---  Alemany / 5,000 Anglès / --- Francès
Titulats universitaris --- Alemany / 5,000 Anglès / 5,000 Francès
Canvi d'estudis i convalidacions  

Els estudiants que triïn anglès d'idioma B han de superar un prova d'aptitud personal (PAP). Els que triïn francès o alemany han de fer una entrevista.

Codi de preinscripció

21058 (Alemany)
21064 (Anglès)
21065 (Francès)

Perfil de l’estudiant

Els estudiants han de tenir, en l'idioma B que desitgin cursar (anglès, francès o alemany), un nivell mínim corresponent al nivell B1 (per al francès i l'alemany) o B2 (per a l'anglès), del Marc europeu comú  de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament i avaluació.

Proves d'accés especials:

 • Els estudiants que triïn francès o alemany com a idioma B han d'acreditar els seus coneixements mitjançant certificació expedida per un organisme competent o bé fer una tutoria de professors de la FTI en què es determinarà si tenen el nivell adequat.
 • Els estudiants que triïn anglès com a idioma B han de fer una prova d'accés.

   
 • Els alumnes que accedeixin a la universitat sense un coneixement suficient del castellà o del català (alumnes estrangers o procedents d'altres comunitats autònomes espanyoles en les quals el català no és oficial) han de cursar una d'aquestes llengües com a "idioma", en grups especials, per tal d'adquirir un coneixement suficient que els permeti treballar a partir d'aquestes llengües.

Formació complementària

La Facultat de Traducció i d'Interpretació ofereix cursos propedèutics d'idioma B1 (alemany, anglès i francès) per als estudiants de primer curs de 60 hores.
 

Taules d’adaptacions

Podeu consultar en aquest enllaç la taula d'equiparacions entre la Llicenciatura i el grau.

Tota la informació sobre tràmits sobre reconeixements i adaptacions, la podeu trobar a l'apartat d'informació acadèmica.

Prova d'accés obligatòria.

Per accedir al grau de Traducció i Interpretació cal fer una prova d'accés. Llegeix atentament la informació sobre la preinscripció a aquesta titulació.

Preinscripció al grau de Traducció i d'Interpretació (informació molt important)

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).