Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101482 - Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (alemany)  CAT ESP ENG

101480 - Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (anglès)  CAT ESP ENG

101481 - Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (francès)  CAT ESP ENG

101479 - Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (alemany)  CAT ESP ENG

101477 - Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (anglès)  CAT ESP ENG

101478 - Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (francès)  CAT ESP ENG

101476 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (alemany)  CAT ESP ENG

101473 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101468 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (àrab)  CAT ESP ENG

101474 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (francès)  CAT ESP ENG

101472 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (italià)  CAT ESP ENG

101471 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (japonès)  CAT ESP ENG

101470 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (portuguès)  CAT ESP ENG

101469 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (rus)  CAT ESP ENG

101475 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès)  CAT ESP ENG

101467 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (alemany)  CAT ESP ENG

101464 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101459 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (àrab)  CAT ESP ENG

101465 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (francès)  CAT ESP ENG

101463 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (italià)  CAT ESP ENG

101462 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (japonès)  CAT ESP ENG

101461 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (portuguès)  CAT ESP ENG

101460 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (rus)  CAT ESP ENG

101466 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès)  CAT ESP ENG

101284 - Idioma castellà per a traductors i intèrprets 1  CAT ESP ENG

101283 - Idioma català per a traductors i intèrprets 1  CAT ESP ENG

101437 - Iniciació a la traducció B-A (alemany-castellà)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101436 - Iniciació a la traducció B-A (alemany-català)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101433 - Iniciació a la traducció B-A (anglès-castellà)  CAT ESP ENG

101432 - Iniciació a la traducció B-A (anglès-català)  CAT ESP ENG

101435 - Iniciació a la traducció B-A (francès-castellà)  CAT ESP ENG

101434 - Iniciació a la traducció B-A (francès-català)  CAT ESP ENG

101483 - Introducció a les tecnologies de la traducció i de la interpretació  CAT ESP ENG

101282 - Llengua castellana per a traductors i intèrprets 1  CAT ESP ENG

101281 - Llengua catalana per a traductors i intèrprets 1  CAT(2018-19)

2n curs

101485 - Documentació aplicada a la traducció i a la interpretació  CAT ESP ENG

101287 - Història de la traducció i de la interpretació  CAT ESP ENG

101512 - Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (alemany)  CAT ESP ENG

101510 - Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (anglès)  CAT ESP ENG

101511 - Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (francès)  CAT ESP ENG

101509 - Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (alemany)  CAT ESP ENG

101507 - Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (anglès)  CAT ESP ENG

101508 - Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (francès)  CAT ESP ENG

101429 - Idioma castellà per a traductors i intèrprets 2  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101428 - Idioma català per a traductors i intèrprets 2  CAT ESP ENG

101412 - Idioma i traducció C1 (alemany)  CAT ESP ENG

101409 - Idioma i traducció C1 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101404 - Idioma i traducció C1 (àrab)  CAT ESP ENG

101410 - Idioma i traducció C1 (francès)  CAT ESP ENG

101408 - Idioma i traducció C1 (italià)  CAT ESP ENG

101407 - Idioma i traducció C1 (japonès)  CAT ESP ENG

101406 - Idioma i traducció C1 (portuguès)  CAT ESP ENG

101405 - Idioma i traducció C1 (rus)  CAT ESP ENG

101411 - Idioma i traducció C1 (xinès)  CAT ESP ENG

101403 - Idioma i traducció C2 (alemany)  CAT ESP ENG

101400 - Idioma i traducció C2 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101395 - Idioma i traducció C2 (àrab)  CAT ESP ENG

101401 - Idioma i traducció C2 (francès)  CAT ESP ENG

101399 - Idioma i traducció C2 (italià)  CAT ESP ENG

101398 - Idioma i traducció C2 (japonès)  CAT ESP ENG

101397 - Idioma i traducció C2 (portuguès)  CAT ESP ENG

101396 - Idioma i traducció C2 (rus)  CAT ESP ENG

101402 - Idioma i traducció C2 (xinès)  CAT ESP ENG

101427 - Llengua castellana per a traductors i intèrprets 2  CAT ESP ENG

101426 - Llengua catalana per a traductors i intèrprets 2  CAT ESP ENG

101285 - Traducció A-A  CAT ESP ENG

101345 - Traducció B-A 1 (alemany-castellà)  CAT ESP ENG

101344 - Traducció B-A 1 (alemany-català)  CAT ESP ENG

101341 - Traducció B-A 1 (anglès-castellà)  CAT ESP ENG

101340 - Traducció B-A 1 (anglès-català)  CAT ESP ENG

101343 - Traducció B-A 1 (francès-castellà)  CAT ESP ENG

101342 - Traducció B-A 1 (francès-català)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101339 - Traducció B-A 2 (alemany-castellà)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101338 - Traducció B-A 2 (alemany-català)  CAT ESP ENG

101335 - Traducció B-A 2 (anglès-castellà)  CAT ESP ENG

101334 - Traducció B-A 2 (anglès-català)  CAT ESP ENG

101337 - Traducció B-A 2 (francès-castellà)  CAT ESP ENG

101336 - Traducció B-A 2 (francès-català)  CAT ESP ENG

3r curs

101358 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació B (alemany)  CAT ESP ENG

101449 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació B (anglès)  CAT ESP ENG

101450 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació B (francès)  CAT ESP ENG

101394 - Idioma i traducció C3 (alemany)  CAT ESP ENG

101391 - Idioma i traducció C3 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101386 - Idioma i traducció C3 (àrab)  CAT ESP ENG

101392 - Idioma i traducció C3 (francès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101390 - Idioma i traducció C3 (italià)  CAT ESP ENG

101389 - Idioma i traducció C3 (japonès)  CAT ESP ENG

101388 - Idioma i traducció C3 (portuguès)  CAT ESP ENG

101387 - Idioma i traducció C3 (rus)  CAT ESP ENG

101393 - Idioma i traducció C3 (xinès)  CAT ESP ENG

101385 - Idioma i traducció C4 (alemany)  CAT ESP ENG

101382 - Idioma i traducció C4 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101377 - Idioma i traducció C4 (àrab)  CAT ESP ENG

101383 - Idioma i traducció C4 (francès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101381 - Idioma i traducció C4 (italià)  CAT ESP ENG

101380 - Idioma i traducció C4 (japonès)  CAT ESP ENG

101379 - Idioma i traducció C4 (portuguès)  CAT ESP ENG

101378 - Idioma i traducció C4 (rus)  CAT ESP ENG

101384 - Idioma i traducció C4 (xinès)  CAT ESP ENG

101438 - Iniciació a la interpretació  CAT ESP ENG

101351 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (alemany-castellà)  CAT ESP ENG

101350 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (alemany-català)  CAT ESP ENG

101347 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (anglès-castellà)  CAT ESP ENG

101346 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (anglès-català)  CAT ESP ENG

101349 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (francès-castellà)  CAT ESP ENG

101348 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (francès-català)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101516 - Tecnologies de la traducció i la interpretació  CAT ESP ENG

101286 - Teoria de la traducció i de la interpretació  CAT ESP ENG

101488 - Terminologia aplicada a la traducció i la interpretació  CAT ESP ENG

101333 - Traducció B-A 3 (alemany-castellà)  CAT ESP ENG

101332 - Traducció B-A 3 (alemany-català)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101329 - Traducció B-A 3 (anglès-castellà)  CAT ESP ENG

101328 - Traducció B-A 3 (anglès-català)  CAT ESP ENG

101331 - Traducció B-A 3 (francès-castellà)  CAT ESP ENG

101330 - Traducció B-A 3 (francès-català)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101318 - Traducció inversa (castellà-alemany)  CAT ESP ENG

101316 - Traducció inversa (castellà-anglès)  CAT ESP ENG

101317 - Traducció inversa (castellà-francès)  CAT(2018-19)

101315 - Traducció inversa (català-alemany)  CAT ESP ENG

101313 - Traducció inversa (català-anglès)  CAT(2018-19)

101314 - Traducció inversa (català-francès)  CAT(2018-19)

4t curs

103689 - Idioma i traducció C5 (alemany)  CAT ESP ENG

103693 - Idioma i traducció C5 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103690 - Idioma i traducció C5 (àrab)  CAT ESP ENG

103692 - Idioma i traducció C5 (francès)  CAT ESP ENG

103694 - Idioma i traducció C5 (italià)  CAT ESP ENG

103695 - Idioma i traducció C5 (japonès)  CAT ESP ENG

103696 - Idioma i traducció C5 (portuguès)  CAT ESP ENG

103697 - Idioma i traducció C5 (rus)  CAT ESP ENG

103691 - Idioma i traducció C5 (xinès)  CAT ESP ENG

101367 - Idioma i traducció C6 (alemany)  CAT ESP ENG

101364 - Idioma i traducció C6 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101359 - Idioma i traducció C6 (àrab)  CAT ESP ENG

101365 - Idioma i traducció C6 (francès)  CAT ESP ENG

101363 - Idioma i traducció C6 (italià)  CAT ESP ENG

101362 - Idioma i traducció C6 (japonès)  CAT ESP ENG

101361 - Idioma i traducció C6 (portuguès)  CAT ESP ENG

101360 - Idioma i traducció C6 (rus)  CAT ESP ENG

101366 - Idioma i traducció C6 (xinès)  CAT ESP ENG

103557 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Castellà)  CAT ESP ENG

103558 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Català)  CAT ESP ENG

103559 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Castellà)  CAT ESP ENG

103560 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Català)  CAT ESP ENG

103561 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Castellà)  CAT ESP ENG

103562 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Català)  CAT ESP ENG

103698 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

101431 - Edició i revisió de textos (A - castellà)  CAT ESP ENG

101430 - Edició i revisió de textos (A - català)  CAT ESP ENG

101455 - Expressió oral A per a intèrprets (castellà)  CAT ESP ENG

101454 - Expressió oral A per a intèrprets (català)  CAT ESP ENG

101453 - Expressió oral B per a intèrprets (alemany)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101451 - Expressió oral B per a intèrprets (anglès)  CAT ESP ENG

101452 - Expressió oral B per a intèrprets (francès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103961 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació A (castellà)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

103960 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació A (català)  CAT ESP ENG

101448 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (alemany)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101355 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101352 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (àrab)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101356 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (francès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101447 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (italià)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101446 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (japonès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101354 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (portuguès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

104660 - Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Romanès)  CAT ESP ENG

101353 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (rus)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101357 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (xinès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101515 - Idioma B d'especialitat (B) per a traductors i intèrprets (alemany)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101513 - Idioma B d'especialitat (B) per a traductors i intèrprets (anglès)  CAT ESP ENG

101514 - Idioma B d'especialitat (B) per a traductors i intèrprets (francès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101476 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (alemany)  CAT ESP ENG

101473 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101468 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (àrab)  CAT ESP ENG

104661 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Coreà)  CAT ESP ENG

101474 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (francès)  CAT ESP ENG

104665 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Grec Modern)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101472 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (italià)  CAT ESP ENG

101471 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (japonès)  CAT ESP ENG

101470 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (portuguès)  CAT ESP ENG

104095 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (romanès)  CAT ESP ENG

101469 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (rus)  CAT ESP ENG

104663 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Txec)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101475 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès)  CAT ESP ENG

101467 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (alemany)  CAT ESP ENG

101464 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (anglès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101459 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (àrab)  CAT ESP ENG

104662 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Coreà)  CAT ESP ENG

101465 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (francès)  CAT ESP ENG

104666 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Grec Modern)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101463 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (italià)  CAT ESP ENG

101462 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (japonès)  CAT ESP ENG

101461 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (portuguès)  CAT ESP ENG

104096 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (romanès)  CAT ESP ENG

101460 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (rus)  CAT ESP ENG

104664 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Txec)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101466 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès)  CAT ESP ENG

101458 - Introducció a les institucions nacionals i internacionals per a traductors i intèrprets  CAT ESP ENG

101484 - Lingüística aplicada a la traducció  CAT ESP ENG

101423 - Literatura A per a traductors (castellà)  CAT ESP ENG

101422 - Literatura A per a traductors (català)  CAT(2018-19)

101421 - Literatura estrangera per a traductors (alemany)  CAT ESP ENG

101418 - Literatura estrangera per a traductors (anglès)  CAT ESP ENG

101413 - Literatura estrangera per a traductors (àrab)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101419 - Literatura estrangera per a traductors (francès)  CAT ESP ENG

101417 - Literatura estrangera per a traductors (italià)  CAT ESP ENG

101416 - Literatura estrangera per a traductors (japonès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101415 - Literatura estrangera per a traductors (portuguès)  CAT ESP ENG

101414 - Literatura estrangera per a traductors (rus)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101420 - Literatura estrangera per a traductors (xinès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101425 - Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (castellà)  CAT ESP ENG

101424 - Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (català)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101457 - Mediació social per a traductors i intèrprets  CAT ESP ENG

101445 - Pràctiques d'interpretació bilateral B-A-B (alemany-A-alemany)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101443 - Pràctiques d'interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)  CAT ESP ENG

101444 - Pràctiques d'interpretació bilateral B-A-B (francès-A-francès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101456 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

101442 - Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (alemany-A-alemany)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101440 - Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)  CAT ESP ENG

101441 - Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (francès-A-francès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101327 - Traducció audiovisual i localització A-A (castellà-català /català-castellà)  CAT ESP ENG

101326 - Traducció audiovisual i localització anglès-A (anglès-castellà)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101325 - Traducció audiovisual i localització anglès-A (anglès-català)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101320 - Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-castellà)  CAT ESP ENG

101319 - Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-català)  CAT ESP ENG

105022 - Traducció Especialitzada B (alemany) - A  CAT ESP ENG

105021 - Traducció Especialitzada B (francès) - A  CAT ESP ENG

101312 - Traducció inversa especialitzada (castellà-alemany)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101310 - Traducció inversa especialitzada (castellà-anglès)  CAT ESP ENG

101311 - Traducció inversa especialitzada (castellà-francès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101309 - Traducció inversa especialitzada (català-alemany)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101307 - Traducció inversa especialitzada (català-anglès)  CAT ESP ENG

101308 - Traducció inversa especialitzada (català-francès)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101306 - Traducció jurídica i financera A-A (castellà-català /català-castellà)  CAT(2018-19) ESP(2018-19)

101301 - Traducció jurídica i financera B-A (anglès-castellà)  CAT ESP ENG

101300 - Traducció jurídica i financera B-A (anglès-català)  CAT ESP ENG

101295 - Traducció literària B-A (anglès-castellà)  CAT ESP ENG

101294 - Traducció literària B-A (anglès-català)  CAT ESP ENG

105024 - Traducció Literària i Editorial B (alemany) - A  CAT ESP ENG

105023 - Traducció Literària i Editorial B (francès) - A  CAT ESP ENG

101289 - Traducció tècnica i científica B-A (anglès-castellà)  CAT ESP ENG

101288 - Traducció tècnica i científica B-A (anglès-català)  CAT ESP ENG

101487 - Tradumàtica  CAT(2018-19) ESP(2018-19)