Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101482 - Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (alemany)  CAT ESP

101480 - Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (anglès)  CAT ESP

101481 - Idioma B per a traductors i intèrprets 1 (francès)  CAT ESP

101479 - Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (alemany)  CAT ESP

101477 - Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (anglès)  CAT ESP

101478 - Idioma B per a traductors i intèrprets 2 (francès)  CAT ESP

101476 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (alemany)  CAT ESP

101473 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (anglès)  CAT ESP

101468 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (àrab)  CAT ESP

101474 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (francès)  CAT ESP

101472 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (italià)  CAT

101471 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (japonès)  CAT ESP

101470 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (portuguès)  CAT ESP

101469 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (rus)  CAT ESP

101475 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès)  CAT ESP

101467 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (alemany)  CAT ESP

101464 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (anglès)  CAT ESP

101459 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (àrab)  CAT ESP

101465 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (francès)  CAT ESP

101463 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (italià)  CAT

101462 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (japonès)  CAT ESP

101461 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (portuguès)  CAT ESP

101460 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (rus)  CAT ESP

101466 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès)  CAT ESP

101284 - Idioma castellà per a traductors i intèrprets 1  CAT ESP ENG

101283 - Idioma català per a traductors i intèrprets 1  CAT

101437 - Iniciació a la traducció B-A (alemany-castellà)  CAT ESP

101436 - Iniciació a la traducció B-A (alemany-català)  CAT ESP

101433 - Iniciació a la traducció B-A (anglès-castellà)  CAT ESP

101432 - Iniciació a la traducció B-A (anglès-català)  CAT

101435 - Iniciació a la traducció B-A (francès-castellà)  CAT ESP

101434 - Iniciació a la traducció B-A (francès-català)  CAT ESP

101483 - Introducció a les tecnologies de la traducció i de la interpretació  CAT ESP

101282 - Llengua castellana per a traductors i intèrprets 1  CAT ESP

101281 - Llengua catalana per a traductors i intèrprets 1  CAT

2n curs

101485 - Documentació aplicada a la traducció i a la interpretació  CAT ESP

101287 - Història de la traducció i de la interpretació  CAT ESP

101512 - Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (alemany)  CAT ESP

101510 - Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (anglès)  CAT

101511 - Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (francès)  CAT

101509 - Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (alemany)  CAT ESP

101507 - Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (anglès)  CAT

101508 - Idioma B per a traductors i intèrprets 4 (francès)  CAT ESP

101429 - Idioma castellà per a traductors i intèrprets 2  CAT ESP

101428 - Idioma català per a traductors i intèrprets 2  CAT ESP ENG

101412 - Idioma i traducció C1 (alemany)  CAT ESP

101409 - Idioma i traducció C1 (anglès)  CAT ESP

101404 - Idioma i traducció C1 (àrab)  CAT ESP

101410 - Idioma i traducció C1 (francès)  CAT ESP

101408 - Idioma i traducció C1 (italià)  CAT ESP

101407 - Idioma i traducció C1 (japonès)  CAT ESP

101406 - Idioma i traducció C1 (portuguès)  CAT ESP

101405 - Idioma i traducció C1 (rus)  CAT ESP

101411 - Idioma i traducció C1 (xinès)  CAT ESP

101403 - Idioma i traducció C2 (alemany)  CAT ESP

101400 - Idioma i traducció C2 (anglès)  CAT ESP

101395 - Idioma i traducció C2 (àrab)  CAT ESP

101401 - Idioma i traducció C2 (francès)  CAT ESP

101399 - Idioma i traducció C2 (italià)  CAT ESP

101398 - Idioma i traducció C2 (japonès)  CAT ESP

101397 - Idioma i traducció C2 (portuguès)  CAT ESP

101396 - Idioma i traducció C2 (rus)  CAT ESP

101402 - Idioma i traducció C2 (xinès)  CAT ESP ENG

101427 - Llengua castellana per a traductors i intèrprets 2  CAT ESP

101426 - Llengua catalana per a traductors i intèrprets 2  CAT ESP

101285 - Traducció A-A  CAT ESP

101345 - Traducció B-A 1 (alemany-castellà)  CAT ESP

101344 - Traducció B-A 1 (alemany-català)  CAT

101341 - Traducció B-A 1 (anglès-castellà)  CAT ESP

101340 - Traducció B-A 1 (anglès-català)  CAT

101343 - Traducció B-A 1 (francès-castellà)  CAT

101342 - Traducció B-A 1 (francès-català)  CAT ESP

101339 - Traducció B-A 2 (alemany-castellà)  CAT ESP

101338 - Traducció B-A 2 (alemany-català)  CAT

101335 - Traducció B-A 2 (anglès-castellà)  CAT ESP

101334 - Traducció B-A 2 (anglès-català)  CAT ESP

101337 - Traducció B-A 2 (francès-castellà)  CAT ESP

101336 - Traducció B-A 2 (francès-català)  CAT ESP

3r curs

101358 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació B (alemany)  CAT ESP

101449 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació B (anglès)  CAT

101450 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació B (francès)  CAT ESP(2017-18)

101394 - Idioma i traducció C3 (alemany)  CAT ESP

101391 - Idioma i traducció C3 (anglès)  CAT ESP

101386 - Idioma i traducció C3 (àrab)  CAT ESP

101392 - Idioma i traducció C3 (francès)  CAT ESP

101390 - Idioma i traducció C3 (italià)  CAT ESP

101389 - Idioma i traducció C3 (japonès)  CAT ESP

101388 - Idioma i traducció C3 (portuguès)  CAT ESP

101387 - Idioma i traducció C3 (rus)  CAT(2017-18) ESP(2017-18)

101393 - Idioma i traducció C3 (xinès)  CAT ESP

101385 - Idioma i traducció C4 (alemany)  CAT ESP

101382 - Idioma i traducció C4 (anglès)  CAT ESP

101377 - Idioma i traducció C4 (àrab)  CAT ESP

101383 - Idioma i traducció C4 (francès)  CAT ESP

101381 - Idioma i traducció C4 (italià)  CAT ESP

101380 - Idioma i traducció C4 (japonès)  CAT ESP

101379 - Idioma i traducció C4 (portuguès)  CAT ESP

101378 - Idioma i traducció C4 (rus)  CAT ESP

101384 - Idioma i traducció C4 (xinès)  CAT ESP

101438 - Iniciació a la interpretació  CAT ESP

101351 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (alemany-castellà)  CAT ESP

101350 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (alemany-català)  CAT ESP

101347 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (anglès-castellà)  CAT ESP

101346 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (anglès-català)  CAT

101349 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (francès-castellà)  CAT ESP

101348 - Iniciació a la traducció especialitzada B-A (francès-català)  CAT ESP

101516 - Tecnologies de la traducció i la interpretació  CAT ESP

101286 - Teoria de la traducció i de la interpretació  CAT ESP

101488 - Terminologia aplicada a la traducció i la interpretació  CAT ESP

101333 - Traducció B-A 3 (alemany-castellà)  CAT ESP

101332 - Traducció B-A 3 (alemany-català)  CAT ESP

101329 - Traducció B-A 3 (anglès-castellà)  CAT ESP

101328 - Traducció B-A 3 (anglès-català)  CAT ESP(2017-18)

101331 - Traducció B-A 3 (francès-castellà)  CAT ESP

101330 - Traducció B-A 3 (francès-català)  CAT ESP

101318 - Traducció inversa (castellà-alemany)  CAT ESP

101316 - Traducció inversa (castellà-anglès)  CAT ESP

101317 - Traducció inversa (castellà-francès)  CAT

101315 - Traducció inversa (català-alemany)  CAT ESP

101313 - Traducció inversa (català-anglès)  CAT

101314 - Traducció inversa (català-francès)  CAT

4t curs

103689 - Idioma i traducció C5 (alemany)  CAT ESP

103693 - Idioma i traducció C5 (anglès)  CAT ESP

103690 - Idioma i traducció C5 (àrab)  CAT ESP

103692 - Idioma i traducció C5 (francès)  CAT ESP

103694 - Idioma i traducció C5 (italià)  CAT ESP

103695 - Idioma i traducció C5 (japonès)  CAT ESP

103696 - Idioma i traducció C5 (portuguès)  CAT ESP

103697 - Idioma i traducció C5 (rus)  CAT ESP

103691 - Idioma i traducció C5 (xinès)  CAT ESP ENG

101367 - Idioma i traducció C6 (alemany)  CAT ESP

101364 - Idioma i traducció C6 (anglès)  CAT ESP

101359 - Idioma i traducció C6 (àrab)  CAT ESP

101365 - Idioma i traducció C6 (francès)  CAT

101363 - Idioma i traducció C6 (italià)  CAT ESP

101362 - Idioma i traducció C6 (japonès)  CAT ESP

101361 - Idioma i traducció C6 (portuguès)  CAT ESP

101360 - Idioma i traducció C6 (rus)  CAT ESP

101366 - Idioma i traducció C6 (xinès)  CAT ESP

103557 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Castellà)  CAT ESP

103558 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Alemany-Català)  CAT ESP

103559 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Castellà)  CAT ESP

103560 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Anglès-Català)  CAT ESP

103561 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Castellà)  CAT ESP

103562 - Tècniques de preparació a la interpretació consecutiva B-A (Francès-Català)  CAT ESP

103698 - Treball de fi de grau  CAT ESP

Optatives

101431 - Edició i revisió de textos (A - castellà)  CAT ESP

101430 - Edició i revisió de textos (A - català)  CAT ESP

101455 - Expressió oral A per a intèrprets (castellà)  CAT ESP

101454 - Expressió oral A per a intèrprets (català)  CAT

101453 - Expressió oral B per a intèrprets (alemany)  CAT ESP

101451 - Expressió oral B per a intèrprets (anglès)  CAT

101452 - Expressió oral B per a intèrprets (francès)  CAT ESP

103961 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació A (castellà)  CAT ESP

103960 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació A (català)  CAT ESP

101448 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (alemany)  CAT ESP

101355 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (anglès)  CAT ESP

101352 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (àrab)  CAT ESP

101356 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (francès)  CAT ESP

101447 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (italià)  CAT ESP

101446 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (japonès)  CAT ESP

101354 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (portuguès)  CAT ESP

104660 - Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació C (Romanès)  CAT ESP

101353 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (rus)  CAT ESP

101357 - Fonaments per a la mediació cultural en traducció i interpretació C (xinès)  CAT ESP

101515 - Idioma B d'especialitat (B) per a traductors i intèrprets (alemany)  CAT ESP

101513 - Idioma B d'especialitat (B) per a traductors i intèrprets (anglès)  CAT

101514 - Idioma B d'especialitat (B) per a traductors i intèrprets (francès)  CAT ESP

101476 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (alemany)  CAT ESP

101473 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (anglès)  CAT ESP

101468 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (àrab)  CAT ESP

104661 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Coreà)  CAT ESP

101474 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (francès)  CAT ESP

104665 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Grec Modern)  CAT ESP

101472 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (italià)  CAT

101471 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (japonès)  CAT ESP

101470 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (portuguès)  CAT ESP

104095 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (romanès)  CAT ESP

101469 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (rus)  CAT ESP

104663 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 (Txec)  CAT ESP

101475 - Idioma C per a traductors i intèrprets 1 (xinès)  CAT ESP

101467 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (alemany)  CAT ESP

101464 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (anglès)  CAT ESP

101459 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (àrab)  CAT ESP

104662 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Coreà)  CAT ESP

101465 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (francès)  CAT ESP

104666 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Grec Modern)  CAT ESP

101463 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (italià)  CAT

101462 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (japonès)  CAT ESP

101461 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (portuguès)  CAT ESP

104096 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (romanès)  CAT ESP

101460 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (rus)  CAT ESP

104664 - Idioma C per a Traductors i Intèrprets 2 (Txec)  CAT ESP

101466 - Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (xinès)  CAT ESP

101458 - Introducció a les institucions nacionals i internacionals per a traductors i intèrprets  CAT ESP

101484 - Lingüística aplicada a la traducció  CAT

101423 - Literatura A per a traductors (castellà)  CAT ESP

101422 - Literatura A per a traductors (català)  CAT

101421 - Literatura estrangera per a traductors (alemany)  CAT ESP

101418 - Literatura estrangera per a traductors (anglès)  CAT ESP

101413 - Literatura estrangera per a traductors (àrab)  CAT ESP

101419 - Literatura estrangera per a traductors (francès)  CAT ESP

101417 - Literatura estrangera per a traductors (italià)  CAT ESP

101416 - Literatura estrangera per a traductors (japonès)  CAT ESP

101415 - Literatura estrangera per a traductors (portuguès)  CAT ESP

101414 - Literatura estrangera per a traductors (rus)  CAT ESP

101420 - Literatura estrangera per a traductors (xinès)  CAT ESP

101425 - Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (castellà)  CAT ESP

101424 - Llengua d'especialitat (A) per a traductors i intèrprets (català)  CAT ESP

101457 - Mediació social per a traductors i intèrprets  CAT ESP

101445 - Pràctiques d'interpretació bilateral B-A-B (alemany-A-alemany)  CAT ESP

101443 - Pràctiques d'interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)  CAT ESP

101444 - Pràctiques d'interpretació bilateral B-A-B (francès-A-francès)  CAT ESP

101456 - Pràctiques externes  CAT ESP

101442 - Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (alemany-A-alemany)  CAT ESP

101440 - Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès)  CAT ESP

101441 - Tècniques de preparació a la interpretació bilateral B-A-B (francès-A-francès)  CAT ESP

101327 - Traducció audiovisual i localització A-A (castellà-català /català-castellà)  CAT ESP

101326 - Traducció audiovisual i localització anglès-A (anglès-castellà)  CAT ESP

101325 - Traducció audiovisual i localització anglès-A (anglès-català)  CAT ESP

101320 - Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-castellà)  CAT ESP

101319 - Traducció de textos editorials no literaris B-A (anglès-català)  CAT ESP

101312 - Traducció inversa especialitzada (castellà-alemany)  CAT ESP

101310 - Traducció inversa especialitzada (castellà-anglès)  CAT ESP ENG

101311 - Traducció inversa especialitzada (castellà-francès)  CAT ESP

101309 - Traducció inversa especialitzada (català-alemany)  CAT ESP

101307 - Traducció inversa especialitzada (català-anglès)  CAT ESP

101308 - Traducció inversa especialitzada (català-francès)  CAT ESP

101306 - Traducció jurídica i financera A-A (castellà-català /català-castellà)  CAT ESP

101301 - Traducció jurídica i financera B-A (anglès-castellà)  CAT ESP

101300 - Traducció jurídica i financera B-A (anglès-català)  CAT ESP

101295 - Traducció literària B-A (anglès-castellà)  CAT ESP

101294 - Traducció literària B-A (anglès-català)  CAT ESP

101289 - Traducció tècnica i científica B-A (anglès-castellà)  CAT ESP

101288 - Traducció tècnica i científica B-A (anglès-català)  CAT

101487 - Tradumàtica  CAT ESP