Pla d'estudis Grau en Traducció i Interpretació

Treball de fi de grau


El treball de fi de grau (TFG) és una assignatura obligatòria de quart curs de qualsevol titulació dels estudis de grau. A la facultat de Traducció i d'Interpretació, la definició pedagògica i el procediment de l'assignatura TFG és diferent segons la titulació que es cursi: el Grau en Estudis d'Àsia Oriental o el Grau en Traducció i Interpretació.

Requisits de matriculació del TFG:

Com es recull a la normativa genèrica i la normativa de permanència de la UAB, els requisits per a matricular l'assignatura de TFG són els següents:

  • Haver superat 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (equivalent a 160 crèdits ECTS).
  • Tenir superades totes les assignatures del primer curs del Grau.

L'estudiant que no compleixi aquests requisits pot contactar el coordinador de l'assignatura de la seva titulació per a tractar de forma personalitzada el seu cas:


Per a tenir més detalls sobre la normativa que regula l'assignatura, la seva definició pedagògica, el procediment que cal seguir per a preinscriure's del TFG i els criteris que s'apliquen per a assignar treball i tutor, clica a: Com s'ha de fer el Treball de fi de grau?