Grau en Traducció i Interpretació

L’objectiu d’aquest grau és formar traductors i intèrprets competitius a través d’una formació d’excel·lència reconeguda tant a escala nacional com internacional

Informació general

 • Facultat de Traducció i d'Interpretació
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: Traducció i Interpretació - Alemany: 40
  Traducció i Interpretació - Anglès: 140
  Traducció i Interpretació - Francès: 50

 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: Alemany 5,000 / Anglès 6,242/ Francès 5,000
 • Preu per crèdit: 18,46 euros.
 • Idioma: Castellà, català i llengua i traducció en anglès, francès, grec modern, alemany, portuguès, italià, romanès, rus, àrab, japonès, xinès i coreà.

 • Calendaris vigents
 • Modalitat: Presencial.
Grau en Traducció i Interpretació

La Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB va ser la primera facultat d’aquests estudis d’Espanya, i una de les primeres d’Europa.

 • Tenim l’oferta formativa en llengües més gran de tot l’Estat, en concret de 14 llengües: anglès, francès, alemany, italià, portuguès, romanès, rus, àrab, xinès, japonès, coreà, grec modern, català i castellà.
 • Som pioners en la formació en traducció audiovisual i en noves tecnologies aplicades a la traducció i la interpretació.
 • Som un dels únics centres d’Europa que ofereix formació en mediació lingüística i interpretació social.
 • Tenim un professorat de prestigi, amb nombrosos traductors premiats, honoris causa i investigadors de renom internacional.
 • Disposem d’uns equipaments excepcionals, amb 53 cabines d’interpretació professionals i aulari multimèdia amb programari especialitzat.
 • Tenim convenis d’intercanvi amb 200 universitats en més de 30 països.
 • Oferim pràctiques en empreses tant nacionals com internacionals.

Oferim una formació d’excel·lència, tant en àmbits tradicionals i consolidats (traducció especialitzada i editorial), com en àmbits més nous (traducció de videojocs, etc.) i en diversos camps d’especialització: traducció escrita, traducció audiovisual, localització, traducció a la vista, interpretació bilateral i consecutiva, etc., fet que comporta una diversitat de sortides professionals i una elevada taxa d’inserció laboral.

Sortides professionals

Els sectors principals d'ocupació són:

 • Traducció científica, tècnica i juridicoadministrativa en empreses comercials, bufets d'advocats i organismes internacionals.
 • Interpretació en organismes nacionals i internacionals (ONU, UNESCO) o en empreses amb relacions internacionals.
 • Ensenyament, tant en centres públics com en privats.
 • Interpretació en congressos, exposicions i agències turístiques.
 • Traducció literària o correcció lingüística en empreses editorials.
 • Doblatge i subtitulació en els mitjans audiovisuals i multimèdia.
 • Mediació lingüística i cultural en institucions públiques i privades.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

Actualment la facultat compta amb unes 300 entitats col·laboradores per aquest programa.

Podeu consultar més informació a l'apartat de Pràctiques.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Traducció i Interpretació Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació