Màster oficial en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Informació general

 • Màster Oficial UAB
 • Crèdits: 120 ECTS
 • Inici de curs 20/09/2021
 • Places: 20 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2021-2022.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

 • Idioma: Castellà (40%), anglès (40%), francès (10%) i alemany (10%)
 • Modalitat: Presencial

 • Centre docent: Facultat de Traducció i d'Interpretació

Aquest màster és biennal i no obrirà la preinscripció per al curs 2021-2022.

Primer màster d’interpretació de conferències de dos anys de durada que s’ofereix al nostre país. Permet adquirir les competències professionals de manera gradual, en un entorn acadèmic fonamentalment pràctic, presencial i amb pràctiques guiades.

Es pot cursar en dues o tres llengües estrangeres (anglès, francès, alemany o espanyol com a llengua de la qual s’interpreta).

 • Amb el suport del Servei Comú d’Interpretació de Conferències de la Comissió Europea i l’Oficina d’Interpretació de Llengües del Ministeri d’Afers Estrangers, s’ofereix als estudiants assistència pedagògica, classes virtuals periòdiques i una visita a Brussel·les, on es duen a terme pràctiques d’interpretació.
 • Disposa d’equipaments excepcionals únics a Europa: 3 aules d’interpretació totalment digitalitzades amb 53 cabines d’interpretació simultània que permeten treballar en situacions reals, material audiovisual i diferents suports.
 • Els professors són intèrprets de conferències en actiu, la majoria membres de l’Associació Internacional d’Intèrprets de Conferències, acreditats per les principals institucions europees.


Més informació i descripció del pla d'estudis.

Sortides professionals

Els titulats del MUIC poden exercir com a professionals lliberals al mercat privat (congressos i conferències internacionals, relacions comercials internacionals entre empreses privades) i com a intèrprets freelance per a organismes internacionals per als quals hagin obtingut l'acreditació corresponent. També poden exercir la professió com a funcionaris intèrprets, mitjançant oposicions, a les institucions següents: ONU, Parlament Europeu, Comissió Europea i Consell, Tribunal de Justícia, Ministeri d'Afers Exteriors, Ministeri de l'Interior, Parlament de Catalunya, etc. D'altres organitzacions internacionals com l'OMC, l'OCDE, l'OIT, l'OMPI, l'EUIPO, etc., estan presents en diverses regions del món i contracten professionals de la interpretació a diari.  

Testimonis

Pràctiques

Beques específiques d'aquest màster

Els estudiants del màster poden sol.licitar la beca del Servei Comú d’Interpretació de Conferències (SCIC) de la Comissió Europea. Per a més informació i comprovar que compleixen els requisits necessaris, poden escriure a la següent adreça scic-bursaries@ec.europa.eu o consultar la informació a la pàgina web: Bursaries for conference interpreting students

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Qualitat

Accedir a l'apartat de El màster en xifres