Màster Universitari en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Pla d'estudis Màster Oficial - Interpretació de conferències

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

L’objectiu del màster és formar professionals de la interpretació de conferències perquè puguin incorporar-se al mercat professional de la interpretació, ja sigui a nivell nacional (mercats locals) o a nivell d’institucions internacionals.
En acabar el màster, l’estudiant sabrà interpretar en les modalitats de consecutiva i simultània discursos de nivell professional i de registres diversos des de totes les seves llengües estrangeres (llengües C) a la seva llengua materna (llengua A). A més, coneixerà el context de les relacions internacionals i interculturals, així com els organismes i instruments en què s’articulen, a fi de contextualitzar els processos comunicatius en els quals els intèrprets desenvolupen la seva activitat professional.

Inici de curs

12/09/2022

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 36
Optatius 72
Treball de fi de màster 12
TOTAL 120

 

Especialitat 1: Espanyol A, Anglès C, Francès C i Alemany C

1r curs

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació 9 OB
Introducció a la Interpretació als Serveis Públics 6 OB
Professionalització i Organitzacions Internacionals 9 OB
Interpretació Consecutiva: Alemany-Espanyol 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Alemany-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Francès-Espanyol 6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

2n curs

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Segon curs    
Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets 6 OB
Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Interpretació de Conferències I: Alemany-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Alemany-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Francès-Espanyol 6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

Especialitat 2: Espanyol A, Anglès C i Francès C o Alemany C

 

1r curs

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació 9 OB
Introducció a la Interpretació als Serveis Públics 6 OB
Professionalització i Organitzacions Internacionals 9 OB
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Francès-Espanyol 6 OT*
Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics 6 OT*
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva 6 OT**
Interpretació Consecutiva: Alemany-Espanyol 6 OT**
Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol 6 OT**
Interpretació Simultània: Alemany-Espanyol 6 OT**
Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol 6 OT**
Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics 6 OT**

* Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Francès C
** Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Alemany C

 

2n curs

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Segon curs    
Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets 6 OB
Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània Avançada 6 OT*
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 6 OT**
Interpretació de Conferències I: Alemany-Espanyol 6 OT**
Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol 6 OT**
Interpretació de Conferències II: Alemany-Espanyol 6 OT**
Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol 6 OT**
Interpretació Simultània Avançada 6 OT**

* Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Francès C
** Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Alemany C

 

Especialitat 3: Anglès A, Espanyol C, Francès C i Alemany C

 

1r curs

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació 9 OB
Introducció a la Interpretació als Serveis Públics 6 OB
Professionalització i Organitzacions Internacionals 9 OB
Interpretació Consecutiva: Alemany-Anglès 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Alemany-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Francès-Anglès 6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

2n curs

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Segon curs    
Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets 6 OB
Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Interpretació de Conferències I: Alemany-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Alemany-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Francès-Anglès 6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

Especialitat 4: Anglès A, Espanyol C i Francès C o Alemany C

 

1r curs

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació 9 OB
Introducció a la Interpretació als Serveis Públics 6 OB
Professionalització i Organitzacions Internacionals 9 OB
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Francès-Anglès 6 OT*
Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics 6 OT*
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva 6 OT**
Interpretació Consecutiva: Alemany-Anglès 6 OT**
Interpretació Consecutiva: Espanyol-Anglès 6 OT**
Interpretació Simultània: Alemany-Anglès 6 OT**
Interpretació Simultània: Espanyol-Anglès 6 OT**
Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics 6 OT**

* Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Francès C
** Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Alemany C

 

2n curs

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Segon curs    
Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets 6 OB
Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània Avançada 6 OT*
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 6 OT**
Interpretació de Conferències I: Alemany-Anglès 6 OT**
Interpretació de Conferències I: Espanyol-Anglès 6 OT**
Interpretació de Conferències II: Alemany-Anglès 6 OT**
Interpretació de Conferències II: Espanyol-Anglès 6 OT**
Interpretació Simultània Avançada 6 OT**

* Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Francès C
** Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Alemany C

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Informació addicional del pla d'estudis