Màster oficial en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Pla d'estudis Màster Oficial - Interpretació de conferències

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

L’objectiu del màster és formar professionals de la interpretació de conferències perquè puguin incorporar-se al mercat professional de la interpretació, ja sigui a nivell nacional (mercats locals) o a nivell d’institucions internacionals.
En acabar el màster, l’estudiant sabrà interpretar en les modalitats de consecutiva i simultània discursos de nivell professional i de registres diversos des de totes les seves llengües estrangeres (llengües C) a la seva llengua materna (llengua A). A més, coneixerà el context de les relacions internacionals i interculturals, així com els organismes i instruments en què s’articulen, a fi de contextualitzar els processos comunicatius en els quals els intèrprets desenvolupen la seva activitat professional.

Inici de curs

20/09/2021

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 36
Optatius 72
Treball de fi de màster 12
TOTAL 120

 

Especialitat 1: Espanyol A, Anglès C, Francès C i Alemany C

1r curs

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació 9 OB
Introducció a la Interpretació als Serveis Públics 6 OB
Professionalització i Organitzacions Internacionals 9 OB
Interpretació Consecutiva: Alemany-Espanyol 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Alemany-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Francès-Espanyol 6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

2n curs

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Segon curs    
Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets 6 OB
Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Interpretació de Conferències I: Alemany-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Alemany-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Francès-Espanyol 6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

Especialitat 2: Espanyol A, Anglès C i Francès C o Alemany C

 

1r curs

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació 9 OB
Introducció a la Interpretació als Serveis Públics 6 OB
Professionalització i Organitzacions Internacionals 9 OB
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània: Francès-Espanyol 6 OT*
Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics 6 OT*
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva 6 OT**
Interpretació Consecutiva: Alemany-Espanyol 6 OT**
Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol 6 OT**
Interpretació Simultània: Alemany-Espanyol 6 OT**
Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol 6 OT**
Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics 6 OT**

* Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Francès C
** Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Alemany C

 

2n curs

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Segon curs    
Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets 6 OB
Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Francès-Espanyol 6 OT*
Interpretació Simultània Avançada 6 OT*
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 6 OT**
Interpretació de Conferències I: Alemany-Espanyol 6 OT**
Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol 6 OT**
Interpretació de Conferències II: Alemany-Espanyol 6 OT**
Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol 6 OT**
Interpretació Simultània Avançada 6 OT**

* Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Francès C
** Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Alemany C

 

Especialitat 3: Anglès A, Espanyol C, Francès C i Alemany C

 

1r curs

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació 9 OB
Introducció a la Interpretació als Serveis Públics 6 OB
Professionalització i Organitzacions Internacionals 9 OB
Interpretació Consecutiva: Alemany-Anglès 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Alemany-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Francès-Anglès 6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

2n curs

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Segon curs    
Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets 6 OB
Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Interpretació de Conferències I: Alemany-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Alemany-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Francès-Anglès 6 OT*

* Obligatoris d'Especialitat

 

Especialitat 4: Anglès A, Espanyol C i Francès C o Alemany C

 

1r curs

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació 9 OB
Introducció a la Interpretació als Serveis Públics 6 OB
Professionalització i Organitzacions Internacionals 9 OB
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació Consecutiva: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània: Francès-Anglès 6 OT*
Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics 6 OT*
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva 6 OT**
Interpretació Consecutiva: Alemany-Anglès 6 OT**
Interpretació Consecutiva: Espanyol-Anglès 6 OT**
Interpretació Simultània: Alemany-Anglès 6 OT**
Interpretació Simultània: Espanyol-Anglès 6 OT**
Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics 6 OT**

* Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Francès C
** Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Alemany C

 

2n curs

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Segon curs    
Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets 6 OB
Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències I: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Espanyol-Anglès 6 OT*
Interpretació de Conferències II: Francès-Anglès 6 OT*
Interpretació Simultània Avançada 6 OT*
Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània 6 OT**
Interpretació de Conferències I: Alemany-Anglès 6 OT**
Interpretació de Conferències I: Espanyol-Anglès 6 OT**
Interpretació de Conferències II: Alemany-Anglès 6 OT**
Interpretació de Conferències II: Espanyol-Anglès 6 OT**
Interpretació Simultània Avançada 6 OT**

* Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Francès C
** Obligatoris d'Especialitat si es cursa Anglès i Alemany C

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius