Màster oficial en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Pla d'estudis Màster Oficial - Interpretació de conferències

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 44345 - Contextualització de la Disciplina i Tècniques d'Interpretació (2020-21)

 44349 - Introducció a la Interpretació als Serveis Públics (2020-21)

 44348 - Professionalització i Organitzacions Internacionals (2020-21)

 44376 - Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva (2020-21)

 44352 - Interpretació Consecutiva: Alemany-Espanyol (2020-21)

 44350 - Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol (2020-21)

 44351 - Interpretació Consecutiva: Francès-Espanyol (2020-21)

 44355 - Interpretació Simultània: Alemany-Espanyol (2020-21)

 44353 - Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol (2020-21)

 44354 - Interpretació Simultània: Francès-Espanyol (2020-21)

 44356 - Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics (2020-21)

 44346 - Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets

 44347 - Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades

 43982 - Treball de Final de Màster

 44377 - Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània

 44359 - Interpretació de Conferències I: Alemany-Espanyol

 44357 - Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol

 44358 - Interpretació de Conferències I: Francès-Espanyol

 44362 - Interpretació de Conferències II: Alemany-Espanyol

 44360 - Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol

 44361 - Interpretació de Conferències II: Francès-Espanyol

 44363 - Interpretació Simultània Avançada