Màster oficial en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Màster Oficial - Interpretació de conferències

Fira virtual de màsters i postgraus UAB: últimes places!

T’agradaria poder xerrar directament amb la coordinació de cada programa per fer preguntes i resoldre dubtes? Entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre, els màsters oficials i els màsters i postgraus propis de la UAB organitzen prop de 50 sessions informatives. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 44345 - Contextualització de la Disciplina i Tècniques d’Interpretació

 44349 - Introducció a la Interpretació als Serveis Públics

 44348 - Professionalització i Organitzacions Internacionals

 44376 - Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Consecutiva

 44352 - Interpretació Consecutiva: Alemany-Espanyol

 44350 - Interpretació Consecutiva: Anglès-Espanyol

 44351 - Interpretació Consecutiva: Francès-Espanyol

 44355 - Interpretació Simultània: Alemany-Espanyol

 44353 - Interpretació Simultània: Anglès-Espanyol

 44354 - Interpretació Simultània: Francès-Espanyol

 44356 - Pràctica de la Interpretació als Serveis Públics

 43982 - Treball de Final de Màster (2019-20)