Màster oficial en Interpretació de conferències

Aquest màster forma intèrprets de conferències, els professionals que treballen com a pont lingüístic en entorns multilingües nacionals i internacionals, tant en el mercat privat com institucional

Professorat Màster Oficial - Interpretació de conferències

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Coordinació del màster

Dra. Marta Arumí i Guiomar Stampa
Adreça electrònica: coordinacio.interpretacio.conferencies@uab.cat 

Llistat de professorat

Professor/a Àrea Categoria Recerca
Arumi Ribas, Marta Traducció i la Interpretació Agregat/da Contractat Doctor/a Recerca
Garcia Crecente, Maria Pilar Traducció i la Interpretació Professor Associat Laboral
Gil Bardaji, Anna Traducció i la Interpretació Agregat/da Contractat Doctor/a Recerca
Guardiola Criach, Susagna Traducció i la Interpretació Professor Associat Laboral
Pearce , Maria Elizabeth Traducció i la Interpretació Professor Associat Laboral
Perramon Llado, Teresa Traducció i la Interpretació Professor Associat Laboral
Rovira Jacquet, Frederic Traducció i la Interpretació Professor Associat Laboral
Stampa Garcia Ormaechea, Maria Guiomar Traducció i la Interpretació Professor Associat Laboral

Relació de professors

 
Marta Arumí Ribas
Professora agregada
Formació: doctora en Traducció i Interpretació
Ámbit/s en que imparteix docència: interpretació
Adreça electrònica: marta.arumi@uab.cat
Curriculum i publicacions: Portal de Recerca
Pilar García Crecente
Professora associada
Formació: llicenciada en Traducció i Interpretació, màster en Interpretació de Conferències
Ámbit/s en que imparteix docència: interpretació
Adreça electrònica:  pilar.garcia.crecente@uab.cat
Curriculum i publicacions: CV resumit
 

 
Anna Gil Badají
Professora agregada
Formació: doctora en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
Ámbit/s en que imparteix docència: llengua àrab, interpretació als serveis públics, traducció directa de l'àrab
Adreça electrònica:  anna.gil.bardaji@uab.cat
Curriculum i publicacions: Portal de la Recerca i web
 
Susagna Guardiola Criach
Professora associada
Formació: llicenciada en Traducció i Interpretació, màster en Interpretació de Conferències
Ámbit/s en que imparteix docència: interpretació
Adreça electrònica: susagna.guardiola@uab,cat
Curriculum i publicacions: CV resumit
 
Maria Pearce
Professora associada
Formació: llicenciada en Traducció i Interpretació (UPF), llicenciada en Biología (UAB), máster en Interpretació de Conferències (ULL)
Ámbit/s en que imparteix docència: interpretació
Adreça electrònica:  mariaelizabeth.pearce@uab.cat
Curriculum i publicacions: CV resumit
 
Teresa Perramon Lladó
Professora associada
Formació: llicenciada en Romàniques
Ámbit/s en que imparteix docència: interpretació
Adreça electrònica:  teresa.perramon@uab.cat
Curriculum i publicacions: CV resumit
 
 
Frederic Rovira Jacquet
Professor associat
Formació: llicenciat en Ciències de la Comunicació
Ámbit/s en que imparteix docència: interpretació
Adreça electrònica: frederic.rovira@uab.cat
Curriculum i publicacions: CV resumit
  Guiomar Stampa Garcia-Ormaechea
Professora associada
Formació: diplomada en Traducció i Interpretació, llicenciada en Economia
Ámbit/s en que imparteix docència: interpretació
Adreça electrònica:  guiomar.stampa@uab.cat
Curriculum i publicacions: CV resumit
 
 
Anna Suades Vall
Professora associada
Formació:  Graduada en Traducció i Interpretació, Màster en Interpretació de Conferències
Ámbit/s en que imparteix docència: Interpretació
Adreça electrònica:  anna.suades@uab.cat
Curriculum i publicacions: web
  Mireia Vargas Urpí
Formació: Llicenciada den Traducció i Interpretació, Doctora en Traducció i Estudis Interculturals
Ámbit/s en que imparteix docència:Interpretacióm llengua xinesa traducció directa del xinès
Adreça electrònica:  mireia.vargas@uab.cat
Curriculum i publicacions:Portal de la Recerca