Treball fi de grau

El TREBALL DE FI DE GRAU forma part de tots els plans d'estudi de grau de la facultat.

 
  • És una assignatura de l'últim curs, de 12 crèdits ECTS i té caràcter obligatori.
  • Per matricular-la és requisit imprescindible complir el règim de permanència i les seves regles de progresió:
a. Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.
b. Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis.

  • És requisit obligatori estar matriculat de l'assignatura de TFG per poder sol·licitar adscripció a un dels temes.
  • La càrrega docent és de 300 hores de treball per a l'alumnat

Els 12 crèdits del TFG són bàsicament de treball autònom i en menor mesura d'hores de treball supervisat i d'avaluació.

*En el cas de l'estudiantat dels dobles graus en Sociologia + Estadística i en Ciència Política i Gestió Pública + Dret, la sol·licitud del TFG s'ha de gestionar directament a la Facultat de Ciències (Estadística) i a la Facultat de Dret (Dret).
 
Comissió de Treball de Fi de Grau:

Dr. Alex Casademunt Montfort                 Tel. 93 581 2431
Alex.Casademunt@uab.cat

Dr. Ferran Izquierdo Brichs                       Tel. 93 581 2424
Ferran.Izquierdo@uab.cat

Dra. Aina Tarabini-Castellani Clemente    Tel. 93 581 2446
Aina.Tarabini@uab.cat


Gestió administrativa del Treball de Fi de Grau:


Olga Alonso- Francisco González              Tel. 93 581 3824
practiques.fcps@uab.cat


Accés a l'aplicatiu del Treball Fi de Grau
      (enllaç "Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Minors")


Curs 2019-2020: Tribunals d'avaluació del TFG (Octubre 2020)
Assignació TFG pel curs 2020-2021 (actualitzat 9 d'octubre de 2020)
TFG Curs 2020/21 - Calendari del Treball de Fi de Grau (modificat en data 18/09/2020)
Vols fer el teu TFG com ApS? Curs 20-21
Com fer la tria del TFG pel curs 2020-21
TFG Curs 2019/20 - Reunió Informativa 14/03/2019

L'assignació de temes i supervisors/es pot fer-se en dues modalitats:

En la modalitat d'oferta, la Facultat oferta unes línies de treball amb els noms dels supervisors/es corresponents. Un cop publicades les propostes de TFG, l'alumnat haurà de fer la seva selecció mitjançant l’aplicació informàtica que trobarà a la web de la Facultat. S’assignarà TFG i supervisor d’acord amb la tria de l’alumnat tenint en compte la demanda existent i l’expedient acadèmic.

El criteri de priorització per organitzar l'ordre d'accés a la selecció és la mitjana de la qualificació de l'expedient acadèmic de l'alumnat.


En la modalitat de reserva de plaça l’estudiant té l'opció de contactar directament amb docents dels graus per proposar que supervisin el seu TFG. En cas que el professor/a accedeixi a fer-ho, l'estudiant formalitzarà aquesta petició a la Facultat en els terminis fixats al Calendari de TFG.
 
Una vegada els i les estudiants estiguin matriculats/des, poden trobar tota la informació acadèmica a l'Aula Moodle.

Per consultar l'oferta de TFG d'enguany pots visitar la pestanya d'Oferta de Treball de Fi de Grau.

A fi de respondre a la demanda de tots els estudiants que compleixin amb els requisits i vulguin realitzar el TFG, la Facultat oferirà una oferta de línies de treball prou àmplia. Per configurar el contingut temàtic de l’oferta de TFG que es correspongui amb l’estructura de les mencions dels graus, la Facultat procurarà que per a cada curs s’ofereixi una varietat suficient de temes.
 
Seguint aquest criteri, la Coordinació de Programes de Grau encarregarà als departaments i a les unitats que proposin les línies de treball i els noms dels supervisors/es corresponents mitjançant la Fitxa de proposta de TFG. A la proposta que es demana al professor/a supervisor caldrà incloure:
 
i.         El codi de l'oferta
ii.        El coordinador /a
iii.       El títol il·lustratiu de la proposta
iv.       Per quins plans d'estudi s'ofereix
v.        Un breu resum de la proposta, acompanyat de paraules clau
vi.       Possibles necessitats formatives per poder fer el TFG
 

 

El professorat implicat en la realització del TFG trobarà tota la informació necessària per desenvolupar les seves funcions a l'Aula Moodle de l'assignatura.