Treball fi de grau

 

Informació general 2019/20


El TREBALL DE FI DE GRAU forma part dels plans d'estudis dels graus de la facultat*.
 
  • És una assignatura de l'últim curs, de 12 crèdits ECTS i té caràcter obligatori.
  • Per matricular-la és requisit imprescindible complir el règim de permanència:
a. Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.
b. Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis

  • És requisit obligatori estar matriculat de l'assignatura de TFG per poder sol·licitar adscripció a un dels temes.
  • La càrrega docent és de 300 hores de treball per a l'alumnat
Els 12 crèdits del TFG són bàsicament de treball autònom i en menor mesura d'hores de treball supervisat i d'avaluació.

*En el cas de l'estudiantat dels dobles graus en Sociologia + Estadística i en Ciència Política i Gestió Pública + Dret, la sol·licitud del TFG s'ha de gestionar directament a la Facultat de Ciències (Estadística) i a la Facultat de Dret (Dret).
 
Comissió de Treball de Fi de Grau:

Dr. Alex Casademunt Montfort                 Tel. 93 581 2431
Alex.Casademunt@uab.cat

Dr. Ferran Izquierdo Brichs                       Tel. 93 581 2424
Ferran.Izquierdo@uab.cat

Dra. Aina Tarabini-Castellani Clemente    Tel. 93 581 2446
Aina.Tarabini@uab.cat


Gestió administrativa del Treball de Fi de Grau:


Natalia Alén                                        Tel. 93 581 3824
practiques.fcps@uab.cat


Accés a l'aplicatiu del Treball Fi de Grau
      (enllaç "Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Minors")


TFG Curs 2018/19 - Assignació Tribunals
Sessió formativa TFG: Elaboració d'un pòster científic
TFG Curs 2019/20 - Calendari del Treball de Fi de Grau
TFG Curs 2019/20 - Reunió Informativa 14/03/2019
TFG Curs 2019/20 - Presentació de la Reunió Informativa del 14/03/2019