Sol·licituds i tràmits

Sol·licituds i tràmits

- Trobareu els terminis d'aquests tràmits i de tota la resta als calendaris acadèmics i administratius de l'Agenda de la Guia de l'Estudiant.

- Si voleu fer qualsevol consulta o conèixer l'estat d'una sol·licitud o tràmit, contacteu amb la Gestió Acadèmica (GA):
                                                       93 581 2280 / ga.ciencies@uab.cat

- Ajuda: Com presentar una sol·licitud o recurs online a la GA ?
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________