Matrícula Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Dades del curs 2021-22 pendents de confirmar.
Consulteu el Calendari d'automatrícula a l'apartat Informació relacionada

Horaris i dates d'exàmens

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació.
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 4 de setembre.
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica, o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.


Treball de Fi de Grau

Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  25 de setembre de 2020. La matrícula després d'aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula.
 
Defensa febrer 2021: data límit de matrícula el 20 de novembre de 2020
Defensa juny /setembre 2021: data límit de matrícula 16 d’abril de 2021

Pràctiques Externes

Per a matricular l’assignatura de Pràctiques externes cal que us poseu en contacte amb la coordinació de pràctiques del vostre Grau, per a que us cerquin empresa.

Per a formalitzar la matrícula heu d'enviar un correu electònic a la gestió acadèmica adjuntant l'autorització de la coordinació o be el formulari de formalització de conveni, emplenat i signat.

 
Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  25 de setembre de 2020. La matrícula després d'aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

Formulari de sol·licitud

Formulari automatrícula Pla Antic 1208
Formulari automatrícula Pla Nou 1436

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

Dades del curs 2021-22 pendentes de confirmar.

Informació relacionada

Formulari de Sol·licitud d'equiparació de Pla d'estudis
Informació docència alternativa Grau de Ciències Ambientals i Geologia
Prerequisits Grau de Ciències Ambientals i Geologia
Informació TFG pla 1208
Informació Taxes Matrícula
Informació important per a Becaris
Ordre de Domiciliació
Calendari d'accés a l'automatrícula GRAU curs 2020/2021
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE
Taula d'adaptacions pla 1208 - 1436 CCAA - GEOL

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens