Matrícula Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

Matrícula d’altres cursos de grau, pas a pas

Si encara no l'has vist, revisa el pas a pas per fer la teva automatrícula

Dates de matrícula

Del 21 de juliol al 3 de setembre de 2021 

Consulteu el Calendari d'automatrícula a l'apartat Avisos importants 

Treball de Fi de Grau  
Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  27 de setembre de 2021,  (independentment de que el TFG es  faci a 1r o 2on quadrimestre). La matrícula després d’aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques. 
Es podrà matricular el Treball de Fi de Grau per automatrícula. 

Defensa febrer 2022: data límit de matrícula 19 de novembre de 2021 
Defensa juny /setembre 2022: data límit de matrícula  20 d’abril de 2022 
 

Pràctiques Externes  

L’assignatura de Pràctiques s’ha de matricular a la gestió acadèmica un cop hagueu formalitzat la matrícula de la resta d’assignatures per automatrícula. Cal sol·licitar Cita Prèvia   

Els alumnes que sol·liciten Beca de Règim General  hauran de  formalitzar la matrícula abans del  27 de setembre de 2021, (independentment de que les Pràctiques es facin a 1r o 2n quadrimestre). La matrícula després d’aquesta data pot tenir repercussió pel que fa a la sol·licitud i concessió de les beques.

Formulari de sol·licitud

Formulari automatrícula Pla Antic 1208
Formulari automatrícula Pla Nou 1436

A tenir en compte abans de fer l’automatrícula

Informació del Règim de permanència que has de saber abans de fer l'automatrícula

Fer l’automatrícula

Fer l'automatrícula

Inici del curs

13 de setembre de 2021.

Informació relacionada

Avís sobre els horaris i dates d'exàmens: 

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació. 
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 4 de setembre
Podeu accedir als horaris i aules de docència des dels ordinadors públics situats davant la gestió acadèmica. o des del vostre smartphone amb els codis QR que trobareu als cartells dels taulers d’informació de la facultat.  

Prerequisits Grau de Ciències Ambientals i Geologia
Conseqüències de l'impagament de la matrícula
Ordre de Domiciliació
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens