Presentació

El doble grau en Ciències Ambientals i Geologia proporciona una formació de màxim nivell i qualitat per a futurs professionals que integra el domini de les ciències ambientals i el de la geologia. Es tracta d’un pla d’estudis innovador i transversal que combina les ciències experimentals i les ciències socials i prioritza l’aprenentatge pràctic sobre el terreny i el laboratori. 

Aquests estudis faciliten als futurs professionals una capacitat d'anàlisi que els permetrà abordar els reptes científics, tecnològics o acadèmics del desenvolupament humà sobre el sistema Terra a partir d’un coneixement pluridisciplinari i integrat. La seva finalitat és aconseguir l'aprofitament sostenible dels recursos del planeta per millorar les condicions de vida dels seus habitants.

El grau en Ciències Ambientals i Geologia combina els objectius de les dues titulacions, a fi que l'estudiant adquireixi una base científica, tècnica i social sòlida sobre els conceptes bàsics de les ciències de la terra i del medi ambient tant en l'aspecte teòric com en l'instrumental, i una formació científica interdisciplinària i global. El perfil del titulat serà el d’un doble professional legalment reconegut tant pel Col·legi Oficial de Geòlegs com pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

Aquest doble grau és una oportunitat per crear una nova generació de professionals que satisfacin les necessitats de la societat actual, més formats i amb més sortides professionals. A més, el doble grau ofereix continuïtat amb estudis de Màster i Doctorat, amb centres de recerca reconeguts internacionalment.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquestes titulacions és el d'una persona amb les característiques següents: 

 • Interès per la natura, el planeta Terra i el medi ambient: canvi climàtic, gestió de recursos naturals, energies renovables, espais naturals, control de la contaminació.
 • Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Destresa manual i concepció espacial.
 • Ordre, rigor i mètode a l'hora de treballar de manera interdisciplinària.
 • Capacitat per treballar en equip, amb persones de diferents cultures i en diversos àmbits internacionals.
 • Interès per la recerca i l'experimentació.
 • Bona base de les matèries de ciències del batxillerat.
 • Coneixements d'anglès.

Sortides professionals

La doble titulació proporciona sortides professionals com les d'ambientòleg i de geòleg, a més de les derivades de la combinació d'ambdues, i crea professionals especialment competents en els àmbits següents:

 • Prevenció, anàlisi, control i tractament de la contaminació.
 • Geotècnia aplicada a la construcció d'obra civil i a la planificació ambiental.
 • Desenvolupament de les energies renovables i eficiència energètica.
 • Ordenació, direcció i gestió d'espais naturals protegits.
 • Avaluació d'impacte ambiental i auditories.
 • Ordenació del territori i planificació estratègica.
 • Restauració i remediació d'espais contaminats.
 • Prevenció de riscos ambientals i geològics.
 • Assessorament geològic i gestió ambiental.
 • Exploració, explotació i gestió de recursos minerals, energètics, hídrics i forestals.
 • Gestió d'abocadors i aprofitament de residus.
 • Cartografia geològica i geogràfica.
 • Docència a secundària i a la universitat.
 • Educació i comunicació ambientals i científiques.
 • Participació i mediació en conflictes ambientals i geològics.
 • Recerca.

Coordinador i equip de coordinació

Fes clic en el següent enllaç per saber quins són els coordinadors de les titulacions que s'imparteixen a la facultat.

Coordinació de Titulacions

 

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, generalment amb proves a classe, treballs i exàmens globals.

Horaris

HORARIS

Calendari acadèmic

CALENDARI ACADÈMIC 2018/2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències
https://www.uab.cat/ciencies/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21103
30 places
Nombre de crèdits: 342 ECTS
Durada: 5 anys.
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial.
Període lectiu:

La matriculació és anual però el curs s'organitza per semestres. Es combinen assignatures anuals i semestrals.


Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Ciències Ambientals i graduat/da en Geologia
Ciències

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició