Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

Una formació de màxim nivell i qualitat i un pla d’estudis innovador i transversal que combina les ciències experimentals i les ciències socials i prioritza l’aprenentatge pràctic sobre el terreny i al laboratori

Informació general

 • Facultat de Ciències
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 5 cursos - 345 crèdits
 • Places: 30
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,063
 • Preu per crèdit: 18,46 euros
 • Idioma: Català, castellà i anglès.
 • Calendari acadèmic
 • Modalitat: Presencial.
 Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

Et consideres un científic de «botes de muntanya» i defensor del medi ambient? Aquests estudis faciliten als futurs professionals una capacitat d’anàlisi que els permet abordar els reptes científics, tecnològics o acadèmics del desenvolupament humà sobre el sistema Terra a partir d’un coneixement pluridisciplinari i integrat, i amb molta presència al camp. La seva finalitat és aconseguir l’aprofitament sostenible dels recursos del planeta per millorar les condicions de vida dels seus habitants.

Si esculls aquest itinerari de simultaneïtat, quan l’acabis tindràs dues titulacions: en Ciències Ambientals i en Geologia. Aquest doble grau té una durada de cinc anys (345 crèdits) i combina assignatures seleccionades dels dos graus. El cinquè curs et pots especialitzar escollint 22 crèdits d’assignatures optatives específiques: 12 crèdits d’optatives de Ciències Ambientals (CA) i 10 crèdits d’optatives de Geologia. A cinquè també es fan els treballs de final de grau de CA i de Geologia, de 6 crèdits cadascun. En aquests estudis es dediquen moltes hores a treballs de camp i de laboratori i a la interpretació de mapes geològics.

La titulació té un programa de pràctiques en empreses optatiu de CA i un pràcticum obligatori de Geologia. També hi ha un doble programa d’intercanvi amb un gran nombre d’universitats internacionals de renom, tant en l’àmbit de les ciències ambientals com en el de la geologia.

Sortides professionals

La doble titulació proporciona sortides professionals com les d'ambientòleg i de geòleg, a més de les derivades de la combinació d'ambdues, i crea professionals especialment competents en els àmbits següents:

 • Prevenció, anàlisi, control i tractament de la contaminació.
 • Geotècnia aplicada a la construcció d'obra civil i a la planificació ambiental.
 • Desenvolupament de les energies renovables i eficiència energètica.
 • Ordenació, direcció i gestió d'espais naturals protegits.
 • Avaluació d'impacte ambiental i auditories.
 • Ordenació del territori i planificació estratègica.
 • Restauració i remediació d'espais contaminats.
 • Prevenció de riscos ambientals i geològics.
 • Assessorament geològic i gestió ambiental.
 • Exploració, explotació i gestió de recursos minerals, energètics, hídrics i forestals.
 • Gestió d'abocadors i aprofitament de residus.
 • Cartografia geològica i geogràfica.
 • Docència a secundària i a la universitat.
 • Educació i comunicació ambientals i científiques.
 • Participació i mediació en conflictes ambientals i geològics.
 • Treball a la indústria: mineria, petroli i gas, geotèrmia, pedreres
 • Recerca geoambiental: desenvolupada tant al Departament de Geologia com a l'ICTA, així com en altres departaments del campus de la UAB (per exemple a Química, Física i Geografia).

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Més informació