Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciències Ambientals i graduat/da en Geologia

Horaris

HORARIS

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 56 10    
2n curs 18 50    
3r curs 10 60    
4t curs   70    
5è curs   37 22 12
Totals 84 227 22 12

Període lectiu

La matriculació és anual però el curs s'organitza per semestres. Es combinen assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Fonaments de Matemàtiques / 6 cr.
 • Fonaments de Química / 6 cr.
 • Sociologia Ambiental / 6 cr.
 • Fonaments de Geografia / 6 cr.
 • Planeta Terra / 4 cr.
2n semestre
 • Fonaments de Física / 6 cr.
 • Fonaments de Biologia / 6 cr.
 • Introducció i Reptes de les Ciències Ambientals / 6 cr.
 • Dret Ambiental / 6 cr.
 • Cristal·lografia / 6 cr.
Anual
 • Fonaments de Geologia / 8 cr.
1r semestre
 • Eina I: Tractament Estadístic de Dades / 6 cr.
 • Biologia Animal i Vegetal / 6 cr.
 • Sistemes d'Informació Geogràfica i Tractament d'Imatges / 4 cr.
 • Hidrologia / 6 cr.
 • Projecte Integral I: Medis Físic i Biòtic / 6 cr.
2n semestre
 • Introducció a l'Economia Ambiental / 6 cr.
 • Ciències del Mar / 6 cr.
 • Treball de Camp de Geologia Regional / 6
 • Planejament Sostenible Rural i Urbà / 6 cr.
 • Recursos Energètics i Naturals / 6 cr.

Anual 

 • Mineralogia / 10 cr.
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Estratigrafia / 6 cr.
 • Paleontologia I / 6 cr.
 • Geomorfologia I / 6 cr.
 • Ecologia / 6 cr.
 • Enginyeria Ambiental / 6 cr.
2n semestre
 • Sedimentologia / 6 cr.
 • Paleontologia II / 6 cr.
 • Geomorfologia II / 6 cr.
 • Canvi Climàtic i Global /6 cr.
 • Projecte Integral II: Gestió del Territori / 6 cr.
Anual
 • Cartografia Geològica / 10 cr.
1r semestre
 • Petrologia Ígnia / 6 cr.
 • Geologia Estructural I / 6 cr.
 • Petrologia Sedimentària / 4 cr.
 • Contaminació del Medi Ambient / 6 cr.
 • Eina III: Avaluació de l'Impacte Ambiental / 6 cr.
2n semestre
 • Ciència i Tecnologia de l'Aigua / 6 cr.
 • Ciències de l'Atmosfera / 6 cr.
 • Geologia Estructural II / 6 cr.
 • Treball de Camp de Geologia del Massís Ibèric / 6 cr.
 • Petrologia Metamòrfica / 6 cr.
 • Prevenció, Reciclatge i Tractament de Residus / 6 cr.

Anual

 • Pràcticum / 6 cr. 
5è curs  

1r o 2n semestre 

 • Treball de Final de Grau / 6 cr.
 • Treball de Final de Grau / 6 cr.

1r semestre

 • Projecte Integral III: Impactes Antropogènics / 6 cr.
 • Eina IV: Divulgació, Comunicació i Educació Ambiental / 6 cr.
 • Ciències del Sòl / 6 cr.
2n semestre
 • Projecte Integral IV: Tecnologia Ambiental / 6 cr. 
 • Treball de Camp de Geologia dels Pirineus / 6 cr.
 • Mètodes Geofísics / 7 cr.
 

Assignatures optatives

5è curs: s'han de cursar 12 crèdits optatius de Ciències Ambientals
 • Adaptació i Mitigació del Canvi Climàtic i Global / 6 cr.
 • Anàlisi i Gestió Ambiental en Empreses i Institucions / 6 cr.
 • Ciutats, Globalització i Sostenibilitat / 6 cr.
 • Economia Ecològica / 6 cr.
 • Gestió del Medi Natural / 6 cr.
 • Gestió i Avaluació de la Ciència / 6 cr.
 • Governança Ambiental / 6 cr.
 • Microbiologia Ambiental / 6 cr.
 • Modelització Ambiental / 6 cr.
 • Mostreig i Tècniques Analítiques / 6 cr.
 • Negociació i Política Ambiental / 6 cr.
 • Pràctiques Professionals / 12 cr.
 • Processos Químics Sostenibles / 6 cr.
 • Risc Ambiental / 6 cr.
 • Salut Ambiental / 6 cr.
 • Societat, Territori i Medi Ambient / 6 cr.
 • Traçadors Ambientals / 6 cr. 
 • Processos Geològics Externs / 6 cr.
5è curs: s'han de cursar 10 crèdits optatius de Geologia 

 

 • Enginyeria Geològica I: Mecànica de Roques / 6 cr
 • Tectònica Global / 6 cr.
 • Registre Geològic del Canvi Global / 6 cr.
 • Enginyeria Geològica II: Mecànica de Sòls i Geotècnia / 6 cr.
 • Jaciments Minerals / 6 cr.
 • Anàlisi de Conques / 6 cr.

 

 • Anàlisi de Riscos Geològics / 4 cr.
 • Ambients Geològics Actuals / 4 cr.
 • Economia i Gestió d'Empresa / 4 cr.
 • Roques Industrials i del Patrimoni / 4 cr.
 • Geologia del Petroli / 4 cr.
 • Models Matemàtics / 4 cr. 

Extinció dels estudis

El pla 1435 Grau en Ciències Ambientals s'extingeix a partir del curs 2023-24.
A partir del 2023-24 s'implantarà el nou pla 1546 Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia (itinerari curricular simultani)..

Presentació nou pla d'estudis 1535 Grau en Ciències Ambientals

Nou pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals i Geologia i itinerari simultani

L'alumnat de 1r i 2n curs de l'itinerari simultani del pla vigent 1536 s'haurà d'adaptar al nou pla 1546 segons la Taula d'adpació del pla 1435 al nou pla 1535, abans de la formalització de l'automatrícula per al curs 2023-24. Qualsevol adaptació/canvi fora d'aquesta taula haurà de ser aprovada per la coordinació.


Calendari d'implantació

2023-24.- Docència d'assignatures de 1r i 2n curs del nou pla 1535
2024-25.- Docència d'assignatures de 3r i 4t curs del nou pla 1535


Reunió informativa sobre el canvi de pla

Dimarts 23 de maig de 2023 a les 13h - Sala de Graus - Facultat de Ciències