Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciències Ambientals i graduat/da en Geologia

Horaris

HORARIS

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 56 10    
2n curs 18 50    
3r curs 10 60    
4t curs   70    
5è curs   37 22 12
Totals 84 227 22 12

Període lectiu

La matriculació és anual però el curs s'organitza per semestres. Es combinen assignatures anuals i semestrals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Fonaments de Matemàtiques / 6 cr.
 • Fonaments de Química / 6 cr.
 • Sociologia Ambiental / 6 cr.
 • Fonaments de Geografia / 6 cr.
 • Planeta Terra / 4 cr.
2n semestre
 • Fonaments de Física / 6 cr.
 • Fonaments de Biologia / 6 cr.
 • Introducció i Reptes de les Ciències Ambientals / 6 cr.
 • Dret Ambiental / 6 cr.
 • Cristal·lografia / 6 cr.
Anual
 • Fonaments de Geologia / 8 cr.
1r semestre
 • Eina I: Tractament Estadístic de Dades / 6 cr.
 • Biologia Animal i Vegetal / 6 cr.
 • Sistemes d'Informació Geogràfica i Tractament d'Imatges / 4 cr.
 • Hidrologia / 6 cr.
 • Projecte Integral I: Medis Físic i Biòtic / 6 cr.
2n semestre
 • Introducció a l'Economia Ambiental / 6 cr.
 • Ciències del Mar / 6 cr.
 • Treball de Camp de Geologia Regional / 6
 • Planejament Sostenible Rural i Urbà / 6 cr.
 • Recursos Energètics i Naturals / 6 cr.

Anual 

 • Mineralogia / 10 cr.
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Estratigrafia / 6 cr.
 • Paleontologia I / 6 cr.
 • Geomorfologia I / 6 cr.
 • Ecologia / 6 cr.
 • Enginyeria Ambiental / 6 cr.
2n semestre
 • Sedimentologia / 6 cr.
 • Paleontologia II / 6 cr.
 • Geomorfologia II / 6 cr.
 • Canvi Climàtic i Global /6 cr.
 • Projecte Integral II: Gestió del Territori / 6 cr.
Anual
 • Cartografia Geològica / 10 cr.
1r semestre
 • Petrologia Ígnia / 6 cr.
 • Geologia Estructural I / 6 cr.
 • Petrologia Sedimentària / 4 cr.
 • Contaminació del Medi Ambient / 6 cr.
 • Eina III: Avaluació de l'Impacte Ambiental / 6 cr.
2n semestre
 • Ciència i Tecnologia de l'Aigua / 6 cr.
 • Ciències de l'Atmosfera / 6 cr.
 • Geologia Estructural II / 6 cr.
 • Treball de Camp de Geologia del Massís Ibèric / 6 cr.
 • Petrologia Metamòrfica / 6 cr.
 • Prevenció, Reciclatge i Tractament de Residus / 6 cr.

Anual

 • Pràcticum / 6 cr. 
5è curs  
1r semestre
 • Projecte Integral III: Impactes Antropogènics / 6 cr.
 • Eina IV: Divulgació, Comunicació i Educació Ambiental / 6 cr.
 • Ciències del Sòl / 6 cr.
 • Treball de Final de Grau / 6 cr.
2n semestre
 • Projecte Integral IV: Tecnologia Ambiental / 6 cr. 
 • Treball de Camp de Geologia dels Pirineus / 6 cr.
 • Mètodes Geofísics / 7 cr.
 • Treball de Final de Grau / 6 cr.
 

Assignatures optatives

5è curs: s'han de cursar 12 crèdits optatius de Ciències Ambientals
 • Adaptació i Mitigació del Canvi Climàtic i Global / 6 cr.
 • Anàlisi i Gestió Ambiental en Empreses i Institucions / 6 cr.
 • Ciutats, Globalització i Sostenibilitat / 6 cr.
 • Economia Ecològica / 6 cr.
 • Gestió del Medi Natural / 6 cr.
 • Gestió i Avaluació de la Ciència / 6 cr.
 • Governança Ambiental / 6 cr.
 • Microbiologia Ambiental / 6 cr.
 • Modelització Ambiental / 6 cr.
 • Mostreig i Tècniques Analítiques / 6 cr.
 • Negociació i Política Ambiental / 6 cr.
 • Pràctiques Professionals / 12 cr.
 • Processos Químics Sostenibles / 6 cr.
 • Risc Ambiental / 6 cr.
 • Salut Ambiental / 6 cr.
 • Societat, Territori i Medi Ambient / 6 cr.
 • Traçadors Ambientals / 6 cr. 
5è curs: s'han de cursar 10 crèdits optatius de Geologia (6 crèdits al primer semestre i 4 crèdits al segon semestre)

1r semestre

 • Enginyeria Geològica I: Mecànica de Roques / 6 cr
 • Tectònica Global / 6 cr.
 • Registre Geològic del Canvi Global / 6 cr.
 • Enginyeria Geològica II: Mecànica de Sòls i Geotècnia / 6 cr.
 • Jaciments Minerals / 6 cr.
 • Anàlisi de Conques / 6 cr.

2n semestre

 • Anàlisi de Riscos Geològics / 4 cr.
 • Ambients Geològics Actuals / 4 cr.
 • Economia i Gestió d'Empresa / 4 cr.
 • Roques Industrials i del Patrimoni / 4 cr.
 • Geologia del Petroli / 4 cr.
 • Models Matemàtics / 4 cr. 

Extinció dels estudis

El pla 1435 Grau en Ciències Ambientals (CCAA) s'extingeix a partir del curs 2023-24 i comença a implantar-se el nou pla 1535 Grau en Ciències Ambientals.
Arran d'aquest canvi de pla, a partir del 2023-24 s'implantarà aquest nou pla 1546 Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia (itinerari curricular simultani).

Presentació nou pla d'estudis 1546 Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia (CCAA+G)

L'alumnat que durant el 2022-23 cursi 1r o 2n curs de l'itinerari simultani del pla en extinció 1436 CCAA+G s'haurà d'adaptar a aquest nou pla 1546 segons la Taula d'adaptació del pla en extinció 1436 CCAA+G al nou pla 1546 CCAA+G, abans de la formalització de l'automatrícula per al curs 2023-24 al setembre 2023. Qualsevol adaptació/canvi fora d'aquesta taula haurà de ser aprovada per la coordinació.

L'alumnat que durant el 2022-23 cursi 3r o posteriors cursos podrà continuar el pla en extinció 1436 CCAA+G de l'itinerari simultani, tenint en compte el anys i règim de permanència.

Pla d'estudis en extinció 1436 Grau en Ciències Ambientals i Geologia (CCAA+G)


Calendari d'implantació docència nou pla

2023-24.- Docència d'assignatures de 1r i 2n curs del nou pla 1535 CCAA i eliminació docència 1r i 2n curs del pla en extinció 1435 CCAA
2024-25.- Docència d'assignatures de 3r i 4t curs del nou pla 1535 CCAA i eliminació docència del pla en extinció 1435 CCAA

A partir del 2024-25 ja no hi haurà docència pròpia del pla d'estudis en extinció 1435 en extinció CCAA.

L'alumnat de l'itinerari simultani haurà de tenir en compte que algunes assignatures no tindran docència en el seu pla d'estudis (sigui el que s'extingeix o bé el nou). En aquests casos, caldrà que parli amb la coordinació i/o professorat per saber com cursar la docència alternativa, considerant la taula d'adaptació del pla de CCAA.

Reunió informativa sobre el canvi de pla
Dimarts 23 de maig de 2023 a les 13h - Sala de Graus - Facultat de Ciències