Accés Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,2)
 • Ciències Generals (0,2)
 • Geologia i Ciències Ambientals (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
9,063
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions    

(*) Es convaliden des de 10 fins a 50 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS de Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques, Fabricació i Transformació de Productes del Vidre, Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics, Salut Ambiental, Química Ambiental, Química i Salut Ambiental, Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics, Gestió Forestal i del Medi Natural i, Educació i Control Ambiental. Més informació.

Codi de preinscripció

21151

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquestes titulacions és el d'una persona amb les característiques següents: 

 • Interès per la natura, el planeta Terra i el medi ambient: canvi climàtic, gestió de recursos naturals, energies renovables, espais naturals, control de la contaminació.
 • Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Destresa manual i concepció espacial.
 • Ordre, rigor i mètode a l'hora de treballar de manera interdisciplinària.
 • Capacitat per treballar en equip, amb persones de diferents cultures i en diversos àmbits internacionals.
 • Interès per la recerca i l'experimentació.
 • Bona base de les matèries de ciències del batxillerat.
 • Coneixements d'anglès.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).