Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,2)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,2)
 • Electrotècnia (0,1)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,2)
 • Tecnologia Industrial (0,1)
8,874
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències 6,032
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions  
---
---

Codi de preinscripció

21103

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquestes titulacions és el d'una persona amb les característiques següents: 

 • Interès per la natura, el planeta Terra i el medi ambient: canvi climàtic, gestió de recursos naturals, energies renovables, espais naturals, control de la contaminació.
 • Curiositat, capacitat d'observació i habilitat deductiva.
 • Capacitat de raonament lògic i anàlisi rigorosa.
 • Destresa manual i concepció espacial.
 • Ordre, rigor i mètode a l'hora de treballar de manera interdisciplinària.
 • Capacitat per treballar en equip, amb persones de diferents cultures i en diversos àmbits internacionals.
 • Interès per la recerca i l'experimentació.
 • Bona base de les matèries de ciències del batxillerat.
 • Coneixements d'anglès.

Formació complementària

El mes de setembre, abans de l'inici de curs, les facultats de Ciències i de Biociències ofereixen cursos propedèutics de matemàtiques, física i química per a científics dirigits a l'alumnat de nou ingrés.