Matrícula Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia

Matrícula de 1r curs, pas a pas

La matrícula de primer curs es fa online, sense que et calgui sortir de casa. 

Si encara no ho has fet, consulta el Pas a pas per fer la matrícula de 1r curs, on t'expliquem de manera general com funciona la matrícula online de nou accés. En aquesta pàgina, tens les informacions de matrícula que has de tenir en compte específicament en el teu grau. 

Si us plau, llegeix amb atenció tota la informació abans de fer la teva matrícula online.

Sessió informativa de matrícula

Informació per a la Matrícula Alumnes 1er Curs

 14  de juliol 11:00 hores  Enllaç a la sessió informativa de matrícula

Dates de matrícula

  • 1a Assignació. Estudiants assignats en 1ra preferència: del 15 al 20 de juliol de 2021 Consulta el dia i hora de matrícula

     

  • Estudiants assignats altres preferències que accepten com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignació definitiva: 20 de juliol de 2021 Consulta el dia i hora de matrícula

 

  • 2a Assignació: Del 27 al 29 de juliol de 2021. Consulta el dia i hora de matrícula

L'estudiant haurà de matricular-se en les dates assenyalades. Si no ha fa, perdrà la plaça assignada.

Acollida d'estudiants i inici de curs

9 de setembre de 2021 (online) 

Més informació

Els horaris i les dates de classe i exàmens, són provisionals. Qualsevol modificació que es pugui produir es publicarà oportunament al web de la Facultat de Ciències o es comunicarà a través de la coordinació/professorat de la vostra titulació. 
La programació d'horaris i aules on s'impartirà la docència es publicarà a la pàgina web de la facultat a partir del dia 4 de setembre.

 

Dates destacades 2021/2022 

Guia de l'estudiant

Cursos Propedèutics

 

Informació relacionada

Formulari de prematrícula
Conseqüències de l'impagament de la matrícula
Ordre de Domiciliació
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques - PIUNE

Inici de les classes

Inici de curs 13 de setembre de 2021 . 

Horaris de les assignatures

Horaris i Exàmens