Coordinadors de grau

Els coordinadors de titulació vetllen per la qualitat de la docència que s'imparteix, tenen cura de l'aplicació del Pla d'Estudis, supervisen la programació dels cursos i les assignatures, i atenen qualsevol qüestió relacionada amb el desenvolupament i funcionament de la docència.


Per a qualsevol problema relacionat amb la docència adreceu-vos al coordinador de la titulació respectiva.

Coordinadora d'Estudis de Grau en Psicologia
Eva Penelo Werner
Correu: coordinador.grau.psicologia@uab.cat
 
Coordinador d'Estudis de Grau en Logopèdia
Melina Aparici Aznar
Correu: coordinacio.logopedia@uab.cat

Coordinadora d'Intercanvis
Judit Catellà Mate
Correu: coord.intercanvis.psicologia@uab.cat

Vicedegana de Pràctiques Externes
Susana Pallarés Parejo
Correu: Suana.Pallares@uab.cat