Coordinadors de grau

Coordinadors de grau

Els coordinadors de titulació vetllen per la qualitat de la docència que s'imparteix, tenen cura de l'aplicació del Pla d'Estudis, supervisen la programació dels cursos i les assignatures, i atenen qualsevol qüestió relacionada amb el desenvolupament i funcionament de la docència.


Per a qualsevol problema relacionat amb la docència adreceu-vos al coordinador de la titulació respectiva.

Coordinadora d'Estudis de Grau en Psicologia
Eva Penelo Werner
Correu: coordinador.grau.psicologia@uab.cat

Coordinador d'Estudis de Grau en Logopèdia
Melina Aparici Aznar
Correu: coordinacio.logopedia@uab.cat

Coordinadora d'Intercanvis
Judit Catellà Mate
Correu: coord.intercanvis.psicologia@uab.cat

Vicedegana de Pràctiques Externes
Susana Pallarés Parejo
Correu: Suana.Pallares@uab.cat