Centre Tecnològic BIO-GLS

Descripció

El Centre Tecnològic BIO-GLS suposa la unificació en una sola marca de dos grups de recerca consolidats, un especialitzat en sistemes de tractament d’efluents líquids i gasosos (GENOCOV) i un segon en el tractament de residus sòlids (GICOM). El Centre BIO-GLS té com a objectiu prioritari el desenvolupament de processos de tractament biològics per a la gestió integral d’efluents, considerant el cost, el balanç energètic i el impacte sobre el medi.

Activitat

  • Gestió, tractament i valorització de residus (emissions gasoses, efluents líquids i residus sòlids)
  • Processos biològics per a la neteja d'aigües residuals
  • Control, simulació i optimització de processos biològics de tractament de residus (sòlids, líquids o gasosos)
  • Desodoració d’emissions gasoses.
  • Disseny de bioreactors pel tractament d’emissions.
  • Estudi, anàlisis i disseny del procés de compostatge de residus orgànics urbans i industrials.
  • Determinacions de biodegragabilitat i d’estabilitat de materials i productes amb destinació a sòl i abocador.
  • Monitoratge i control de plantes de tractament de residus i avaluació de l’eficàcia dels tractaments i processos mitjançant índex respiromètrics.

Contacte

Adreça: Escola d'Enginyeria (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

Telèfon: 93 581 33 02