Nanoligent

Descripció

Nanoligent és una nova empresa de nova creació que desenvolupa un nou producte terapèutic a l’àrea d’oncologia, especialment en el tractament de la metàstasi. La seva tecnologia comprèn un nou sistema de distribució de fàrmacs basat en nanopartícules de proteïnes que es conjuguen amb un petit lligand peptídic que permet un patró de distribució biològica excel·lent.

Aquestes nanopartícules, carregades amb un fàrmac antitumoral, han demostrat una gran efectivitat quan s’administren a models animals de rosegadors de metàstasi. Els resultats in vivo mostren una disminució significativa del nombre de focus metastàtics i, a més, un excel·lent resultat en bioacumulació: més del 90% del fàrmac es va acumular al tumor sense presència al ronyó o al fetge, cosa que podria evitar la major els efectes secundaris de la quimioteràpia. El factor clau és el lligand proteic curt que permet orientar específicament a cèl·lules que expressen un receptor que es sobreexpressa de deu vegades en tumors primaris i metàstasi.

Els resultats preclínics semblen molt prometedors. Ara l’empresa se centra a obtenir un paquet preclínic complet i consistent.

Aquesta nova empresa està disposada a incorporar nous socis comercials per tal de fer passos endavant en el desenvolupament de medicaments del producte.

Contacte

Adreça: Edifici Eureka · Parc de Recerca UAB (Campus UAB · 08193 Bellaterra)

E-mail: email@nanoligent.com

Web: http://www.nanoligent.com/