SensSolutions

Descripció

SensSolutions és una empresa creada l'any 2006 que ha desenvolupat una plataforma de sensors que permet analitzar online el nivell de bacteris i patògens a l'aigua. Es pot aplicar, per exemple, en sistemes d'aire condicionat o a piscines amb l'vantatge de fer la comprovació a temps real sense necessitat d'extraure mostres i realitzar proves químiques.

Aquest projecte va ser finalista a la tercera edició del Programa Generació d'Idees del Parc de Recerca UAB. 

Activitat

El dispositiu que ha creat SensSolutions eEs tracta d'una plataforma IOT, autosostenible energèticament i de baix cost, amb capacitat per recollir dades a temps real de més de 20 sensors diferents i transmetre'ls via Internet a un sistema de processament Big Data. La recollida, anàlisi i avaluació d'aquest informació permet a SensSolutions avisar al client en cas de tendències negatives o contaminacions puntuals en les aigües, així com desenvolupar una previsió.

Contacte

Responsable: Sílvia Gómez

E-mail: sgomez@sens.solutions

Web: https://sens.solutions/