Oxolutia

Descripció

Fundada el 2010, Oxolutia és una empresa de base tecnològica amb l'objectiu de posar al mercat processos i materials desenvolupats en el camp de la superconductivitat aplicada amb un enfoc nano-tecnològic. La seva tecnologia central es basa en l'obtenció de capes primes funcionals per metodologies químiques.

El mercat diana és principalment el sector energètic on existeix una demanda creixent de sistemes ecològics, estables, segurs i amb una major eficiència energètica. Tanmateix aquesta tecnologia impacta positivament en altres indústries, transport, medicina i comunicacions.

Activitat

Oxolutia té un gran interès en el desenvolupament conjunt de tecnologies relacionades amb capes primes funcionals nano-estructurades per mètodes de cost reduït. En especial, es desitja establir relacions sobre la tecnologia de manufactura de cintes superconductores de segona generació i  els dispositius que incorporin dites cintes, incloent  llurs aplicacions corresponents.

Fitxa de l'empresa


Contacte

Adreça: Avinguda del Castell de Barberŕ, 26 (08210 Barberŕ del Vallčs)

E-mail: oxoluti@oxolutia.com

Web: http://www.oxolutia.com/