NeuroHeal Biomedicals

Descripció

NeuroHeal Biomedicals és una empresa de base tecnològica de la UAB impulsada per un equip investigador de l’Institut de Neurociències, que desenvolupa un nou tractament per a lesions nervioses. 

El medicament que proposa és una combinació de dos principis actius i ha estat dissenyat per fomentar els mecanismes endògens de neuroprotecció i regeneració nerviosa. La combinació ha estat identificada fent servir una plataforma innovadora basada en l’ús d’eines computacionals d’intel·ligència artificial i aproximacions per biologia de sistemes. NeuroHeal va ser la millor combinació obtinguda i la única que va acomplir cadascun dels reptes experimentals, validats en models animals de traumatisme nerviós. 

Activitat

Els assajos preclínics desenvolupats fins ara han demostrat que el fàrmac té un efecte neuroprotector en neurones motores espinals i un efecte anti-neuroinflamatori, particularment interessant, ja que redueix la microgliosi que causa el dolor neuropàtic. A més, accelera la regeneració nerviosa, millora la reinnervació muscular i redueix l’atròfia muscular deguda a la denervació, tot promovent la recuperació funcional en models animals amb dany de nervi perifèric.

Contacte

Responsable: Caty Casas Louzao

E-mail: Caty.Casas@uab.cat