Projecte d'innovació docent per a l'accessibilitat universal als estudis

IMGBrailly

El projecte s’ha dut a terme a la Facultat de Traducció i Interpretació i ha suposat un primer pas per a la seva implementació. Ha consistit en una anàlisi d’eines tecnològiques, tant generals com específiques de la traducció i la interpretació, que garanteixen l’accessibilitat.

20/12/2017

El projecte garanteix l’accessibilitat universal, de manera que qualsevol persona amb dislèxia, TDA, ansietat, discapacitat visual, auditiva, o sense cap trastorn o discapacitat, pugui seguir els estudis amb normalitat.

La Facultat de Traducció i d’Interpretació ha dut a terme un projecte d’innovació docent amb l’objectiu d’iniciar la implementació del Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA) a les assignatures del propi grau. Aquest model proporciona un nou marc per al disseny curricular i garanteix l’accessibilitat universal, de manera que qualsevol persona amb dislèxia, TDA, ansietat, discapacitat visual, auditiva, o sense cap trastorn o discapacitat, pugui seguir els estudis amb normalitat. 

En aquesta línia, el PIUNE, com a servei de la UAB per l’assessorament i orientació dels estudiants amb diversitat funcional, juntament amb professionals especialitzades del Centre de Recursos Educatius de la ONCE de Barcelona, han identificat les tecnologies que possibiliten la implementació del DUA i han analitzat materials i metodologies docents per tal d’identificar elements clau per adequar-les al nou disseny. 

El Disseny Universal d’Aprenentatge s’articula en tres principis: en primer lloc, proporcionar múltiples mitjans de representació, és a dir, oferir informació en diferents canals (auditiu, visual, vibrotàctil, etc.); en segon lloc, proporcionar múltiples mitjans d’expressió per tal que els alumnes puguin expressar-se amb comoditat; i, finalment, proporcionar múltiples mitjans de compromís, és a dir, oferir opcions que reflecteixin els interessos dels alumnes, opcions d’autoavaluació i reflexió sobre les seves expectatives. 

El projecte, liderat per Anabel Galán-Mañas, s’ha dut a terme durant el curs 2016-2017 i ha suposat un primer pas per a la implementació del DUA. Ha consistit en una anàlisi d’eines tecnològiques, tant generals com específiques de la traducció i la interpretació, que garanteixen l’accessibilitat.

S’han avaluat dues assignatures del grau, i se n’han identificat els punts forts i febles dels materials docents i d’aprenentatge i de la metodologia emprada. A més, s’ha conduit un estudi exploratori amb cinc professors i dos estudiants invidents.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies