Oberta la Preinscripció dels Màsters Oficials de la Facultat

Facultat_G5

Oberta la Preinscripció dels Màsters Oficials de la Facultat

17/04/2018

Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

El màster interuniversitari de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura s'adreça a totes aquelles persones interessades en aquests àmbits de treball. Ofereix formació sobre les formes més efectives d'organitzar i fer funcionar les biblioteques escolars com a centres de recursos d'aprenentatge; sobre el disseny de plans de lectura de centre (PLEC); la selecció i ús dels llibres infantils i juvenils; la recerca i selecció d'informació, especialment a través de la xarxa; les formes d'enllaç i col·laboració cultural amb el context social; l'ús de les noves tecnologies per a aquests propòsits; així com el desenvolupament de projectes socials de lectura que incideixin en els hàbits de la població.
Més informació


Psicopedagogia

El màster de Psicopedagogia prepara als seus estudiants per a exercir de psicopedagogs/gues dins l'ampli ventall professional des d'una vessant educativa formal (gabinets psicopedagògics, serveis educatius especialitzats, centres d'atenció a persones, entre d'altres) i no formal (serveis públics d'ocupació, centres de formació professional, fundacions de caràcter educatiu i social, entre d'altres).
Més informació


Recerca en Educació

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya.
El màster de Recerca en Educació de la UAB pretén capacitar professionals que, des de la investigació, puguin donar resposta a demandes socials, acadèmiques i professionals relacionades amb l'educació.
El màster de Recerca en Educació contempla 7 especialitats:
• Currículum i Processos d'Innovació en Educació
• Desenvolupament i Gestió de les Organitzacions per al Canvi
• Desigualtats, Investigació i Acció Educativa
• Didàctica de la Llengua i la Literatura
• Didàctica de les Ciències Socials
• Art, Cos i Moviment
• Educació Científica i Matemàtica
Més informació