Adaptacions de la docència fins a final de curs

mesuresAbril

Comunicat de l'Equip de Deganat de la Facultat de Ciències de l'Educació en relació amb l'augment de la presencialitat permès per la Generalitat i el seguiment del curs. 

26/03/2021

Seguint la resolució SLT/612/2021, de 5 de març del Govern de la Generalitat, la Instrucció Instrucció 7/2021 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la Resolució SLT/971/2021, de 8 d’abril,contempla que “Pel que fa a la docència, en el desenvolupament de les activitats teòriques, cada centre podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% del seu alumnat, sempre condicionat per l’aplicació del distanciament obligatori a les aules, els passadissos i els espais comuns.

Caldrà ajustar el nombre d’alumnes a l’aula així com extremar les mesures de prevenció, tal i com s’estableix al Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB”, i serà vigent fins el final de curs, a no ser que hi hagi criteris més restrictius per part del departament de salut.    

Fins ara les avaluacions i pràctiques podien ser presencials i aquesta nova mesura d'adaptació afegeix la possibilitat d'incrementar presencialitat en la docència. Tenint en compte que hi ha que dos graus i un màster que estan fent pràctiques ara, i que s’ha de seguir la presencialitat programada als cronogrames, a la Facultat de Ciències de l’Educació aquesta mesura es concreta en:   

  • Presencialitat dels cursos de 1r com s’està fent actualment (només seminaris segons cronograma) 
  • Les optatives de quart seran presencials a partir del dia 10 de març. Tutories de TFG  i seminaris de pràcticum continuen essent no presencials   
  • Els màsters poden ser presencials. Tutories de TFM i pràctiques continuen essent no presencials   

Atès que hi ha professorat que per motius de salut és exempt de fer classes presencials, les seves sessions es continuaran fent on-line. El professorat us comunicarà a través del Campus Virtual o per correu electrònic com farà les classes.

Aquesta mesura suposa una presencialitat al voltant del 25%, menor del màxim permès.   

Un altre cop, gràcies per la vostra flexibilitat i compromís davant les circumstàncies.