INFORMACIÓ i PROVA NIVELL PER ENTRAR A LA MENCIÓ DE MÚSICA

partitura

Dijous 13 de desembre, a l'aula 61 del G6 a les 13h es donarà una breu informació sobre la menció i a les 13:15h esfarà una prova de nivell orientativa.

05/12/2018

La prova va adreçada a totes les persones que tinguin interès en cursar la menció de música l'any vinent (estudiants de 3r) i que no puguin acreditar un nivell musical d'almenys Grau Elemental o equivalent. També està oberta a totes els estudiants que tenen intenció de cursar-la en el futur, encara que no sigui l'any vinent (estudiants de 2n o inclús 1r).
La prova té un doble objectiu: detectar qui té el nivell musical necessari per accedir a la menció (l'equivalent al final d'un grau elemental de música o inicis del grau mitjà) i orientar aquells qui no tinguin el nivell esperat, amb la idea que en els següents mesos (o anys, si és el cas) puguin assolir-lo i accedir a la menció
Per aquesta prova, cal escollir i portar preparades de casa dues cançons (a escollir per l'estudiant) per tal de cantar-les per tal de valorar el grau d'expressivitat, la precisió rítmica i melòdica, i l'emissió de la veu. A més a més, en aquesta prova també s'avaluaran la lectura (rítmica i melòdica), el reconeixement auditiui la capacitat d'anàlisi de partitures senzilles.
És necessari confirmar l'interès en fer la prova escrivint nom, cognoms, curs i grau que curseu a Albert Casals (albert.casals@uab.cat). A més a més, si facilita el NIU l'estudiant podrà ser donat d'alta a una aula moodle amb exemples i més explicació de la prova.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies