Convocatòria d'eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació

UrnaDivuit

Convocatòria d'eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació

20/09/2019

A partir de dilluns 4 de novembre podeu consultar en aquesta pàgina si sou al cens provisional. És important que comproveu que hi esteu inscrits correctament per a poder votar o presentar-vos com a candidats i, si no, que feu arribar la reclamació des d'avui i fins al 6 de novembre al Deganat de la Facultat, personalment o per correu electrònic (una vegada escanejada). Per a consultar el cens, haureu d'introduir-hi el vostre NIU i la contrasenya que feu servir habitualment.

Des de demà dimarts 5 de novembre i fins al 12 de novembre els qui us vulgueu presentar com a candidats haureu de portar el full de candidatura al Deganat de la Facultat. Si no podeu portar-la-hi personalment, la podeu enviar per correu electrònic (dg.traduccio@uab.cat), un cop signada i escanejada, aportant també el DNI també escanejat.

Les votacions seran des de les 9 h del 3 de desembre fins a les 15 h del 4 de desembre a través del següent enllaç: https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#111. Igual que per a consultar el cens, haureu d'introduir-hi el vostre NIU i la contrasenya que feu servir habitualment.


Calendari de les Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació

Publicació censos electorals provisionals (veure cens) 4 de novembre
Termini de reclamacions al cens electoral (full reclamació cens) del 4 al 6 de novembre
Termini per a la presentació de candidatures (Model candidatura) del 5 al 12 de novembre
Resolució de les reclamacions per la Junta Electoral 8 de novembre
Publicació del cens electoral definitiu 8 de novembre
Proclamació provisional dels candidats per la Junta Electoral (Llistat candidats provisionals) 14 de novembre
Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats (Full reclamacions) 14 i 15 de novembre
Proclamació definitiva dels candidats per la Junta Electoral (Llistat candidats definitius) 18 de novembre
Campanya electoral del 18 de novembre al 4 de desembre
Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals 18 de novembre
Eleccions de les 9h del 3 de desembre a les 15h del 4 de desembre
Proclamació provisional dels resultats de les eleccions 
(Candidats elegits)
(Graella resum de candidatures)
5 de desembre
Termini per a la presentació de reclamacions als resultats provisionals Del 10 a l’11 de desembre
Proclamació dels resultats definitius per la Junta Electoral 12 de desembre


Nombre de representants a elegir per a cada circumscripció electoral a les  Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l’Educació

Circumscripció Sector A Sector B Sector C Sector D
Didàctica de l’Expr. Musical, Plàstica i Corporal 5 0    
Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de les CCSS 6 1    
Didàctica de la Matemàtica i de les CCEE 4 1    
Pedagogia Aplicada
6
2
Pedagogia Sistemàtica i Social 4 0    
Unitats departamentals 7
 
1
Grau Educació Primària
 
  12  
Grau Educació Infantil
6
Grau Educació Social
3
Grau Pedagogia
3
Màsters i Postgraus
4
PAS (circumscripció única)
9
TOTAL 32 5 28 9
 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies