Comunicat de les Facultats d'Educació públiques de Catalunya sobre les PAP

Fotografia edifici Facultat Ciències de l'Educació de la UAB

Els degans i les deganes de les facultats d'educació de les universitats catalanes han emès un comunicat davant la possibilitat que alguna universitat realitzi les PAP durant la formació i no a l’inici del procés de selecció dels futurs estudiants dels GEI i GEP.

16/01/2023

Davant el fet que, en el marc del Sistema Universitari Català, s’obri la possibilitat que alguna universitat realitzi les Proves d’Aptitud Personal (PAP) durant la formació i no a l’inici del procés de selecció dels futurs estudiants dels graus en Educació Infantil i Educació Primària com fins ara, les deganes  i degans de les facultats d’educació de les universitats públiques de Catalunya expressem el nostre malestar i la nostra disconformitat.

 El fet de trencar la unitat del sistema de totes les universitats catalanes sobre la realització de les PAP a l'inici suposaria no només un desprestigi per a la professió, sinó també un problema afegit de gestió de trasllats d'expedients entre universitats; així com un greuge comparatiu per als estudiants que sí que hauran hagut de superat aquestes proves. A més, altres països que tenen un sistema educatiu de prestigi realitzen alguna prova d'aquesta tipologia per accedir als estudis d'Educació.

 En definitiva, creiem que, per garantir que els futurs mestres tinguin la preparació prèvia necessària, cal realitzar unes PAP abans d'accedir als estudis dels graus en Educació Infantil i Educació Primària, sense que això suposi que no es puguin revisar per a la seva millora i que es puguin demanar altres requeriments.

 

Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona

Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida

Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona