UAB en dades

Personal d'administració i serveis

  Dona Home Total
Eventual 1 0 1
Funcionari 767 236 1.003
Laboral 360 392 752
Investigació 324 195 519
Total 1.452 823 2.275

Personal_administracio_i_serveis_18_19

  Dones Homes Total
Eines bàsiques per al lloc de treball  2.992 1.014 4.006
Prevenció, seguretat i salut laboral  1.853 911 2.764
Formació en llengües 1.113 317 1.430
Formació integral 984 241 1.225
Altres 1.698 764 2.462
Total  8.640 3.247 11.887

Cursos_formacio_personal_administracio_serveis_18_19