UAB en dades

Producció científica

Home Dona Total
251 290 541

Tesis_llegides_per_estudi_i_detall

  Arts i Humanitats Ciències  Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i Arquitectura Total UAB Total SUPC (*)
2017-2018 54 162 177 120 28 541 2.027
2016-2017 116 225 339 269 45 994 2.958
2015-2016 147 257 430 202 35 1.071 3.503
(*) Sistema Universitari Públic Català          

Evolucio_de_les_tesis_llegides_branca_18_19

  2014 2015 2016 2017 2018
WOS: IUNE - Total 4.469 4.572 4.383 4.287 4.588
WOS: IUNE - Q1 2.623 2.642 2.512 2.528 -
SCOPUS 3.801 3.850 3.945 4.159 4.037

Evolucio_nombre_articles_cientifics_18_19