UAB en dades

Aprenentatge d'idiomes

  UAB Idiomes Campus UAB Idiomes Barcelona
Estudiants Estudiants
Anglès 1.520 1.023
Català 1.320 150
Espanyol 273 1.954
Francès 369 116
Alemany 253 0
Altres 116 31
Total 3.851 3.274

Estudiants_matriculats_cursos_idiomes_18_19