UAB en dades

Servei de Biblioteques

Monografies 1.340.222
Publicacions periòdiques  30.630
Biblioteca Digital - Nombre de descàrregues 3.541.360
Biblioteca Digital - Consultes al DDD 9.311.307
Usuaris/es 2.336.659
Préstecs domiciliaris 354.222
Préstecs Interbibliotecaris 5.326

Servei_Biblioteques_18_19