UAB en dades

Doctorat

Dona Home Total
539 456 995

Estudiants_de_nou_ingres_a_doctorat_18_19

  Home Dona Total
Estudiants totals 2.199 2.633 4.832
Estudiants estrangers 823 932 1.755

Estudiants_matriculats_a_doctorat_18_19

Universitat de procedència Dona Home Total
UAB 1.180 996 2.176
Universitats catalanes 386 276 662
Universitats espanyoles 410 331 741
Universitats estrangeres 657 596 1.253
Total 2.633 2.199 4.832

Estudiants_matriculats_a_doctorat_segons_universitat_procedencia_18_19

Home Dona Total
251 290 541

Tesis_llegides_per_estudi_i_detall