UAB en dades

Finançament de la recerca

  Import
Administració Pública  41.142.039,79 
Sector Empresa  17.127.084,27 
Sector estranger   14.333.579,97 
Sector Ensenyament Superior  646.533,87 
 Sector IPSFL  1.465.691,43 
Altres  4.174.995,48 
Total 78.889.924,81

Financament_de_la_recerca_capitols_fons_procedencia_18_19

Import Número de Convenis 
19.322.346,41 € 606,00

Nombre_import_convenis_recerca_18_19