UAB en dades

Formació continuada (2017-18)

  Home Dona Total
Màster propi 707 1.862 2.569
Diplomatura de postgrau 332 871 1.203
Curs d'especialització 698 1.405 2.103
Altres estudis  8 15 23
Total 1.745 4.153 5.898

Dades_basiques_formacio_continuada

Ciències humanes Ciències experimentals Ciències de la salut Ciències socials Tecnologies Total
7 5 77 54 2 145

Estudis_master_propi

Ciències humanes Ciències experimentals Ciències de la salut Ciències socials Tecnologies Total
29 3 118 106 2 258

Estudis_de_postgrau_i_cursos_especialitzacio

  Home Dona Total
Estudiants totals 707 1.862 2.569
Estudiants estrangers 305 703 1.008

Estudiants_de_master_propi

  Home Dona Total
Diplomatura de postgrau 332 871 1.203
Cursos d'especialització 698 1.405 2.103
Altres estudis  8 15 23
Total 1.038 2.291 3.329

Estudiants_de_postgrau_cursos_especialitzacio