UAB en dades

Personal acadèmic

  Dona Home Total
Ciències de la salut 500 650 1.150
Ciències experimentals 226 372 598
Ciències humanes 241 275 516
Ciències socials 557 630 1.187
Tecnologies 46 172 218
Total 1.570 2.099 3.669

Personal_academic_18_19

Dona Home Total
1.044 1.423 2.467

Personal_academic_homologat_18_19

  Dona Home Total
Catedràtic/a d'universitat  4 16 20
Pofessor/a Titular d'universitat  0 1 1
Catedràtic/a contractat doctor/a 2 1 3
Agregat/a contractat doctor/a 6 8 14
Total 12 26 38

Personal_academic_possessio_catedra_o_titularitat_18_19

Dona Home Total
75 124 199

Personal_investigador_postdoctoral_18_19