La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Què és l'Esfera UAB-CEI?

Què és l'Esfera UAB-CEI?

Esfera UAB-CEI

L'Esfera UAB-CEI és un entorn d'excel·lència, un ecosistema de coneixement, en el qual conviuen i col·laboren les institucions vinculades a la UAB per contribuir al desenvolupament socioeconòmic del territori. L'agregació suposa un increment de massa crítica, compartir recursos, sinergies, optimització d'inversions i millora de la sostenibilitat del sistema, que resulta en la conseqüent millora de la competitivitat internacional. En la seva definició ha tingut un paper important el desenvolupament del projecte de Campus d'Excel·lència Internacional de la UAB.

El 7 de maig de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre la UAB, el CSIC, el Sincrotró ALBA (per mitjà del consorci CELLS) i el CERCA per impulsar aquesta agregació.

En l'actualitat l'Esfera UAB-CEI està organitzada en tres nivells:

1r nivell, nucli: constituït per la UAB i els seus centres i serveis.

 • Grups de recerca
 • Departaments
 • Instituts universitaris de recerca
 • Centres d'estudis i de recerca
 • Serveis cientificotècnics

2n nivell, constituït pels centres de recerca amb NIF propi, adscrits i/participats

 • Centres de recerca del campus
 • Noves empreses de base tecnològica al Parc de Recerca UAB
 • Centres i instituts de recerca participats en l'anella hospitalària (hospitals Vall d'Hebron, Sant Pau, Germans Trias i Pujol, Parc Taulí i Hospital del Mar)
 • Centres i instituts de recerca adscrits en l'anella hospitalària
 • Altres centres de recerca adherits

3r nivell, constituït per agents del territori

 • Empreses externes
 • Ajuntaments
 • Organitzacions empresarials i veïnals de l'entorn.