Coneix el centre

Gestió acadèmica

La Gestió Acadèmica s'ocupa de les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i estudiants, així com de les tasques de suport, tant pel que fa a les àrees que componen l'Escola com al servei de la docència que s'imparteix en el seus diferents espais.

Gestió Acadèmica 
93 592 97 10
 Graus: graus.fuabformacio@uab.cat
 Màsters Oficials: masters.fuabformacio@uab.cat
 Formació continua: formacio.continua.fuabformacio@uab.cat

Edifici Blanc
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Horaris 

Serveis que t'interessen:

Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents:

- Sol·licitar informació sobre temes relacionats amb la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d’estudi
- Certificacions (Tràmits en línia)
- Reconeixement d'estudis (Tràmits en línia)
- Matriculació
- Accés per canvi d’estudis
- Tramitació de títols
- Accés a estudis de Màster Oficial
- Accés a estudis de Postgraus i Màsters propis
- Modificació de matrícula (Tràmits en línia)
- Anul·lació de matrícula (Tràmits en línia)
- Canvis d'assignatures
- Tramitació de sol·licituds (Tràmits en línia)
- Convocatòries extraordinàries d'exàmens