Coneix el centre

Història

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ha estat pionera a l’estat espanyol al llarg de la seva història. Actualment, aquest àmbit d'estudis forma part de l'Escola FUAB Formació de la UAB.

El model docent que empara permet obtenir els Graus en Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera. L'existència d'aquestes titulacions proporciona un alt grau d'especialització a la formació dels estudiants. Les sinergies entre aquests estudis possibiliten l'obtenció i l'aprofitament de recursos comuns i beneficien uns ensenyaments amb rigor universitari.

El centre manté una relació continuada amb el sector turístic i hoteler que afavoreix la realització de les pràctiques nacionals i internacionals dels estudiants, facilita la participació directa de representants de les empreses privades i els organismes públics en les activitats docents, i manté oberts els camins per a la inserció professional dels seus titulats.

Cronologia


1993: Creació de l’Escola Superior d’Hostaleria de Catalunya per tal d’impartir el Diploma en Gestió Hotelera, amb un model d’ensenyament pioner a l'estat espanyol.

1997: Creació de l’Escola Universitària de Turisme, adscrita a la UAB, per desenvolupar la Diplomatura en Turisme.

1999: El Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) en certifica l'homologació nacional i europea segons la norma de qualitat UNE-EN ISO 9002 dels procediments d'ensenyament i de gestió, convertint l'Escola en l'únic centre universitari espanyol que l'obté.

2000: Unificació d’ambdues escoles per crear l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH), amb l’objectiu de millorar les prestacions en formació universitària dels estudis existents en el sector turístic i adaptar-los a les demandes professionals i socials d’un sector en contínua expansió.

2000: Inici del Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments, per oferir als estudiants interessats en el sector turístic la possibilitat de créixer en la seva formació de postgrau.

2005-2006: En el marc de la UAB, l'Escola forma part del pla pilot per l’adaptació del Pla d’Estudis de les seves titulacions a l’Espai Europeu d’Estudis Superiors, amb objectius de millora i innovació docent.

2009-2010: Implantació del Grau de Turisme.

2011: Inici del Màster en Gestió Hotelera, a més de cursos d’especialització i altra formació continuada.

2013-2014: Desplegament progressiu del Grau de Direcció Hotelera, que s'ha completat el curs 2016-2017.

2013-2014: El Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments passa a ser oficial i es transforma en el Màster Oficial en Direcció i Organització de Turisme d’Esdeveniments.

2014-2015: El Màster en Gestió Hotelera es converteix en oficial i canvia la seva denominació a Màster Oficial en Gestió d’Empreses Hoteleres. Ambdós màsters de l'Escola són titulacions oficials, de qualitat, que aporten un reconeixement europeu i que faciliten una especialització d’alt nivell amb caràcter professionalitzador, característiques demandades pel sector turístic.

2015-2016: Implementació del Grau de Turisme en anglès, impartit íntegrament en llengua anglesa.