Contacta amb l'Escola

Escola de Turisme i Direcció Hotelera
93 592 97 10
eutdh@uab.cat
Edifici Blanc
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Horari

De setembre a juny, de 08:30 a 20h de dilluns a divendres
Juliol: de 8:30 a 19.30h
Agost (del dia 1 al 09 i del 19 al 30): de 08:30h a 13:30h
Nadal i Setmana Santa: tancat

Per qualsevol suggeriment o pregunta no dubtis en contactar amb nosaltres:

Gestió Acadèmica FUAB formació: gestio.academica.fuabformacio@uab.cat

• Formació Continuada FUAB: formacio.continuada.fuab@uab.cat

• Gestió Màsters Oficials de la FUAB Formació: fuab.formacio.masters.oficials@uab.cat

• Centre de Formació Professional Fundació UAB: formacio.professional@uab.cat

• Borsa i Pràctiques de Treball: practiques.btreball.fuab@uab.cat

Serveis que t'interessen
Us podeu dirigir al Suport Logístic i Punt d'Informació per a les qüestions següents:

- Emergències
- Farmaciola
- Objectes perduts
- Informació sobre la ubicació de les aules i altres dependències del centre
- Informació sobre els horaris de classes i activitats
- Informació de les activitats a l'Escola i a altres centres de la UAB
- Avaries a les instal·lacions o al mobiliari
- Lliurament de la documentació de matrícula
- Lliurament dels justificants d'exàmens
- Recepció de pràctiques dels alumnes (prèvia sol·licitud dels professors)
- Lliurament dels carnets d'Estudiant i tramitació d'incidències (només carnets no vinculats
financerament a BBVA-CatalunyaCaixa)
- Lliurament i recollida de claus als usuaris autoritzats
- Gestió del correu, paqueteria i missatgeria
- Tramitació dels avisos d'absència del professorat
- Control dels panells informatius i dels cartells a penjar (amb autorització prèvia)
- Control de la docència
- Resolució dels dubtes i aclariments sobre temes relacionats amb la Facultat
- Reserva d'espais i d'aules per a activitats no docents i material tècnic (per al personal autoritzat)

Telèfon d'Emergències (Seguretat UAB): 93 581 25 25