Oferta assignatures 2023-24 (PLA D'ESTUDIS 1509)

*************************************************************************************

             Podeu consultar:  Taula d'equiparacions pla 1192 a 1509

 
 OB: OBLIGATÒRIA 
    OT: OPTATIVA
 A: ANUAL 
 S/1: 1r SEMESTRE 
 S/2: 2n SEMESTRE 
          IDIOMA: Català a totes les assignatures

C
O
D
I
A
S
S
I
G
N
A
T
U
R
A
C
A
R
À
C
T
E
R
E
C
T
S
T
E
O
R
I
A
P
R
À
C
T
I
Q
U
E
S
S
E
M
E
S
T
R
A
L
I
T
A
T
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
102927 Patologia estructural i molecular OB 8 A A A Pedro Fernández Ruiz
Gustavo Tapia Melendo
102928 Immunologia mèdica OB 4 S/1 S/1 S/1 Eva Martínez Cáceres
102929 Radiologia clínica  OB 6 A A A Ricard Pérez Andrés
106690 Farmacologia general OB 5 S/1 S/1 S/1 Eva Montané Esteva
102933 Microbiologia i parasitologia mèdiques OB 8 A A A Pere Joan Cardona Iglesias 
102936 Fisiopatologia i semiologia clínica OB 11 A A A Robert Muga Bustamante
102949 Epidemiologia  OB 3 S/2 S/2 S/2 Irma Casas Garcia
103630 Bases de la Cirurgia Clínica OB 5 S/1 A A José Troya Diaz
106921 Aprenentatge integrat en Medicina III OB 4 S/2 S/2 S/2 Gustavo Tapia Melendo
106706 Medicina de Família i Comunitària OB 3 S/2 S/2 S/2 Assumpció Wilke Trinxant
102892 Tècniques bàsiques en cirurgia OT 3 S/2 S/2 S/2 Francisco J. Espín Álvarez
106724 Pràctiques a departaments i serveis hospitalaris I OT 3 A A A David Parés Martínez

C
O
D
I
A
S
S
I
G
N
A
T
U
R
A
C
A
R
À
C
T
E
R
E
C
T
S
P
E
R
I
O
D
E

T
E
O
R
I
A
P
E
R
I
O
D
E

P
R
À
C
T
I
Q
U
E
S
S
E
M
E
S
T
R
A
L
I
T
A
T
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
106922 Aprenentatge integrat en Medicina IV OB 3 S/2 S/2 S/2 Josep Mª Ribera Santasusana
106693 Medicina i Cirurgia I OB 5 A A A José Antonio Hernández Hermoso
  • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia   3,75 A A   José Antonio Hernández Hermoso
  • Reumatologia   1,25 S/2 A   Lourdes Mateo Soria
106694 Medicina i Cirurgia II OB 6 S/1 S/1 S/1 Antoni Bayés Genís
David Parés Martínez
  • Cardiologia / Cirurgia Cardiovascular   3 S/1 S/1   Antoni Bayés Genís
Secundino Llagostera Pujol
  • Pneumologia / Cirurgia Toràcica   3 S/1 S/1   Antoni Rosell Gratacós
Pedro Enrique López de Castro
106695 Medicina i Cirurgia III OB 7 A A A Josep Maria Ribera Santasusana
David Parés Martínez
  • Aparell Digestiu / Cirurgia Gral. i Digestiva   4 S/2 S/2   Eugeni Domenech Morral
David Parés Martínez
  • Hematologia   3 S/2 S/2   Josep Maria Ribera Santasusana
David Parés Martinez
106696

Medicina i Cirurgia IV (Nefrologia /Urologia)

OB 3 S/2  S/2 S/2 Maribel Troya Saborido
Joan Areal Calama
106715

Pràctiques medico-quirúrgiques I (MIC I i MIC II)

OB 7 A A A Antoni Bayés Genís
106716 Pràctiques medico-quirúrgiques II (MIC III i MIC IV)  OB 5 A A A David Parés Martínez
102937 Obstetrícia i Ginecologia OB 8 A A A Miguel Ángel Luna Tomás
106691 Oftalmologia clínica OB 3 S/1 S/1 S/1 Xavier Valldeperas Belmonte
106692 Otorrinolaringologia clínica OB 3 S/2 S/2 S/2 Emilio Amilibia Cabeza
106718 Pràctiques Clíniques OFT/ORL OB 3 A A A Xavier Valldeperas Belmonte
Emilio Amilibia Cabeza
106702 Oncologia Mèdica OB 4 S/1 S/1 S/1 Teresa Morán Bueno
Mireia Margelí Vila
103598 Anestesiologia OT 3 S/2 A A Enric Moret Ruiz
106725 Pràctiques en Departaments i serveis Hospitalaris II  OT 3 A A A David Parés Martínez
103600 Cirurgia Plàstica i Reparadora OT 3 S/1 A A Cristian Carrasco López

C
O
D
I
A
S
S
I
G
N
A
T
U
R
A
C
A
R
À
C
T
E
R
E
C
T
S
P
E
R
I
O
D
E

T
E
O
R
I
A
P
E
R
I
O
D
E

P
R
À
C
T
I
Q
U
E
S
S
E
M
E
S
T
R
A
L
I
T
A
T
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
102938 Dermatologia clínica OB 4 S/1 A A Isabel Bielsa Marsol
106697 Farmacologia clínica OB 4 S/2 S/2 S/2 Magí Farré Albaladejo
106703 Medicina i Cirurgia V OB 7 A A A Manel Puig Domingo 
Joan Francesc Julián Ibáñez
  • Neurologia / Neurocirurgia     A A A Mònica Millan Torné
Carlos Domínguez Alonso
  • Endocrinologia     A A A Manel Puig Domingo
Joan Francesc Julian Ibañez
106704 Medicina i Cirurgia VI OB 6 A A A M. Lluïsa Pedro-Botet Montoya
Joan Francesc Julian Ibañez
  • Malalties infeccioses           M. Lluïsa Pedro-Botet Montoya 
  • Geriatria           Ramon Miralles Basseda
106717 Pràctiques medico-quirúrgiques III (MIC V i MIC VI)  OB 6 A A A Manel Puig Domingo
106698 Medicina Legal i Toxicologia OB 4 S/2 S/2 S/2 Josep Castellà Garcia
102948 Medicina Preventiva i Salut Pública OB 6 S/1 A A Maria Esteve Pardo
102935 Pediatria OB 11 A A A Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria 
106699 Psiquiatria OB 7 S/1 A A Joan de Pablo Rabassó
Maria Giralt López
106726 Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris III  OT 3 A A A David Parés Martínez

C
O
D
I
A
S
S
I
G
N
A
T
U
R
A
C
A
R
À
C
T
E
R
E
C
T
S
P
E
R
I
O
D
E

T
E
O
R
I
A
P
E
R
I
O
D
E

P
R
À
C
T
I
Q
U
E
S
S
E
M
E
S
T
R
A
L
I
T
A
T
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
106705 Simulació aplicada a Coneixements mèdics i quirúrgics  OB 5   A A Fernando Arméstar Rodríguez
M. Lluïsa Pedro-Botet Montoya
106707 Pràctica en Medicina Interna OB 5   A A Cristina Tural Llàcher
106708 Pràctica Clínica en Especialitat Mèdica OB 5   A A Ramon Miralles Basseda
106709 Pràctica Clínica en Cirurgia General OB 5   A A Joan Francesc Julián Ibáñez
106710 Pràctica Clínica en Especialitat Quirúrgica OB 5   A A José Antonio Hernández Hermoso 
106711 Pràctica Clínica en Atenció Primària OB 5   A A David Lacasta Tintorer
106712 Pràctica Clínica en Pediatria OB 4   A A Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
106713 Pràctica Clínica en Ginecologia i Obstetrícia OB 4   A A Miguel Ángel Luna Tomás
106714 Pràctica Clínica en Salut Mental OB 4   A A Jorge Cuevas Esteban
106721 Treball de fi de grau OB 7 A A A Eva Martínez Cáceres
106918 Aprenentatge Integrat en Medicina V i Bioinformàtica OB 5   A A Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
105016 Atenció al Malalt Crític: Hospitalari i Extrahospitalari OT 3 S/1 A A Fernando Arméstar Rodríguez
102894 Reanimació avançada OT 3 S/1 A A Alicia Melero Mascaray
102893 Suport vital avançat en Trauma OT 3 S/2 S/2 S/2 Maite Misis del Campo
102904 Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries OT 3 S/1 A A Anna Carreres Molas