Aules

Per a la defensa de tesis doctorals i concursos de professorat es disposa d'una Aula de Graus, amb una sala de reunions al costat des de la qual també es poden rebre i retransmetre videoconferències.