Reglament unitat docentREGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA UNITAT DOCENT GERMANS TRIAS I PUJOL DE LA FACULTAT

Aprovat per la Comissió de la Unitat Docent en data 27 de maig de 2015 i ratificat per la Junta Permanent en data 3 de juny de 2015


Visualitzar Document