Organigrama

Coordinador UD:  Dr. Parés Martínez, David

Secretària UD:      Dra. Martínez Cáceres, Eva

Gestora Admin.:   Sra. Carmen Ramírez Rodríguez


Coordinadora 3r:  Dra. Montané Esteva, Eva

Coordinador 4t:    Dr. Rosell Gratacós, Antoni

Coordinador 5è:    Dr. Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos

Coordinador 6è:  Dr. Julián Ibáñez, Joan Francesc

Responsable Innovació Docent: Dr. Rosell Gratacós, Antoni

Responsable Simulació: Dr. Arméstar Rodríguez, Fernando

Representants Departaments:

  • Ciències Morfològiques: Dr. Fernández Ruiz, Pedro
  • Cirurgia: Dr. Julián Ibáñez, Francesc
  • Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia: Dr. Farré Albaladejo, Magí
  • Genètica i Microbiologia: Dr. Cardona Iglesias, Pere Joan
  • Immunologia: Dra. Martínez Cáceres, Eva
  • Med. Preventiva i Salut Pública: Dra. Esteve Pardo, Maria
  • Medicina: Dr. Puig Domingo, Manel
  • Obstetrícia i Ginecologia:  Dr. Luna Tomás, Miguel Ángel
  • Pediatria: Dr. Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos
  • Psiquiatria i de Medicina Legal: Dr. Pablo Rabassó, Joan de

President Consell Local d'Estudiants: Pendent
Estudiants: Delegats de curs

Coordinador: Dr. Parés Martínez, David
Secretària:   Dra. Martínez Cáceres, Eva     
Gestora Adm.: Sra. Ramírez Rodríguez, Carmen

Personal Acadèmic Permanent (Sector A): 21

Dr. Bayés Genís, Antoni
Dra. Bielsa Marsol, Isabel
Dr. Cardona Iglesias, Pere Joan
Dr. Dávalos Errando, Antoni
Dr. Domènech Morral, Eugeni
Dra. Esteve Pardo, Guadalupe
Dr. Farré Albaladejo, Magí
Dr. Fernández Ruiz, Pedro Luís
Dr. Julián Ibáñez, Francesc
Dr. Miralles Basseda, Ramon
Dra. Montané Esteva, Eva
Dr. Muga Bustamante, Roberto
Dr. Pablo Rabassó, Joan de
Dra. Pedro-Botet Montoya, Ma. Lluïsa
Dr. Puig Domingo, Manel
Dr. Ribera Santasusana, Josep Maria
Dr. Rodrigo Gonzalo De Liria, Carlos
Dr. Rosell Gratacós, Antoni
Dra. Tural Llàcher, Cristina


Resta de Personal Acadèmic i Investigador en Formació (Sector B): 4

Dr. Armestar Rodríguez, Fernando
Dr. Luna Tomás, Miquel Àngel
Dr. Pérez Andrés, Ricard
Dr. Troya Diaz, José

Estudiants (Sector C): 12

Sr. Ara Bonet, Jordi
Sra. Artacho Coy, Mireia
Sra. Beltrán de Heredia Obradors, Laia
Sra. Berthet Martí, Natàlia
Sra. Fernández Calero, Maria del Mar
Sr. López Casado, Nicolás
Sra. Merino Sigalés, Mariona
Sra. Molina Martínez, Andrea
Sr. Portaña Martínez, Tomàs
Sr. Sanromà Bagué, Oriol
Sra. Velasco Rodríguez, Júlia
Sr. Vidal Caballé, Ferran


Personal d’Administració i Serveis (Sector D): 5

Sr. Montero Muñoz, J. Manel
Sr. Pla Cortés, Josep
Sra. Revilla Briongos, Maria A.
Sra. Sánchez Sánchez, Noelia

 

 

Coordinador:

Dr. Parés Martínez, David

Representants Personal Acadèmic Permanent:

Dra. Bielsa Marsol, Isabel
Dr. Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos
Dra. Martínez Cáceres, Eva


Representant Resta Personal Acadèmic i Investigador en Formació:

Dr. Arméstar Rodríguez, Fernando

Representants Estudiants:

Sra. Berthet Martí, Natàlia
Sr. Portaña Martínez, Tomàs

Representant Personal d'Administració i Serveis:

Sra. Ramírez Rodríguez, Carmen

Tercer:

Sra. Fernández Calero, Maria del Mar
Sr. Portaña Martínez, Tomás

Quart:

Sra. Beltrán de Heredia Obradors, Laia
Sra. Molina Martínez, Andrea

Cinquè:

Sra. Artacho Coy, Mireia
Sr. López Casado, Nicolás

Sisè:

Sr. Ara Bonet, Jordi
Sra. Merino Sigalés, Mariona