Organigrama

Coordinador UD:        Dr. Monreal Bosch, Manel

Secretari UD:           Dr. Parés Martínez, David

Gestora Admin.:   Sra. Carmen Ramírez Rodríguez


Coordinadora 3r:    Dra. Montané Esteva, Eva

Coordinador 4t:    Dr. Ribera Santasusana, Josep Maria

Coordinador 5è:    Dr. Parés Martínez, David

Coordinadora 6è:  Dra. Martinez Cáceres, Eva

Representants Departaments:

  • Ciències Morfològiques: Dr. Ariza Fernández, Aureli
  • Cirurgia: Dr. Julián Ibáñez, Francesc
  • Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia: Dr. Farré Albaladejo, Magí
  • Genètica i Microbiologia: Dra. Matas Andreu, Lurdes
  • Immunología: Dra. Martínez Cáceres, Eva
  • Med. Preventiva i Salut Pública: Dra. Esteve Pardo, Maria
  • Medicina: Dr. Monreal Bosch, Manel
  • Obstetrícia i Ginecologia:  Dr. Luna Tomás, Miguel Ángel
  • Pediatria: Dr. Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos
  • Psiquiatria i de Medicina Legal: Dr. Pablo Rabassó, Joan de

President Consell Local d'Estudiants: Sr. Luque Bailén, Joan Martí
Estudiants: Delegats de curs

Coordinador: Dr. Monreal Bosch, Manel
Secretari:         Dr. Parés Martínez, David
Gestora Adm.: Sra. Ramírez Rodríguez, Carmen

Personal Acadèmic Permanent (Sector A):

Dr. Ariza Fernández, Aurelio
Dr. Bayes Genis, Antonio
Dra. Bielsa Marsol, Isabel
Dr. Cardona Iglesias, Pere Joan
Dr. Dávalos Errando, Antoni
Dra. Esteve Pardo, Guadalupe
Dr. Farré Albaladejo, Magí
Dr. Fernández Ruiz, Pedro Luís
Dr. Ferrándiz Foraster, Carlos
Dr. Julián Ibáñez, Francesc
Dra. Martínez Cáceres, Eva
Dra. Matas Andreu, Lurdes
Dra. Montané Esteva, Eva
Dr. Muga Bustamante, Roberto
Dr. Pablo Rabassó, Joan de
Dra. Pedro-Botet Montoya, Ma. Lluïsa
Dr. Puig Domingo, Manel
Dr. Ribera Santasusana, Josep Maria
Dr. Rodrigo Gonzalo De Liria, Carlos
Dr. Rosell Gratacós, Antoni
Dr. Sabrià Leal, Miquel
Dr. Tor Aguilera, Jordi

Resta de Personal Acadèmic i Investigador en Formació (Sector B):

Dr. Armestar Rodríguez, Fernando
Dr. Hernández Hermoso, José A.
Dr. Pérez Andrés, Ricard
Dr. Troya Diaz, José
Dra. Tural Llácher, Cristina

Estudiants (Sector C):

Sr. Ara Bonet, Jordi
Sr. Agustí Moreno, Carles
Sra. Artuch Pérez de Ciriza, Teresa
Sr. Blanc Povill, Guillem
Sra. Caso Rodríguez, Nadia
Sra. Font Casals, Mireia
Sra. Guillamon Caixas, Marta
Sr. Luque Bailén, Joan Martí
Sr. Mas Calpe, Albert
Sr. Merino Esperalba, Ignasi
Sr. Merino de Villasante, David
Sra. Plana Guixà, Claudia
Sr. Serrano López, AntonioPersonal d’Administració i Serveis (Sector D):

Sr. Montero Muñoz, J. Manel
Sr. Pla Cortés, Josep
Sra. Revilla Briongos, Maria A.
Sra. Sánchez Sánchez, Noelia

Coordinador:

Dr. Monreal Bosch, Manel

Representants Personal Acadèmic Permanent:

Dra. Martínez Cáceres, Eva
Dr. Tor Aguilera, Jordi

Representant Resta Personal Acadèmic i Investigador en Formació:

Dr. Pérez Andrés, Ricard

Representants Estudiants:

Sra. Guillamon Caixàs, Marta
Sr. Merino de Villasante, David


Representant Personal d'Administració i Serveis:

Sra.Ramírez Rodríguez, Carmen

Tercer:

Sr. Ara Bonet, Jordi
Sr. Blanc Povill, Guillem

Quart:

Sr. Agustí Moreno, Carles
Sra. Guillamon Caixas, Marta

Cinquè:

Sra. Caso Rodríguez, Nàdia
Sr. Luque Bailén, Joan Martí


Sisè:

Sra. Font Casals, Mireia
Sr. Mas Calpe, Albert