Sales

Sala d'estudi

Els alumnes disposen de 1 sala d'estudi amb 74 places.