Sales

Els alumnes disposen de 2 sales d'estudi, una a l'àrea docent, amb 74 places, i una altra a l'hospital, adjacent a la biblioteca, amb 40 seients.

La sala de l'àrea docent és accessible de 8 a 20:30 hores, i la de la biblioteca està oberta de 8 a 22 hores durant tot l'any.