Laboratoris

La Unitat Docent disposa de 5 laboratoris de pràctiques.

El laboratori d'habilitats clíniques i simulació, té una capacitat per a 12 estudiants i està equipat amb maniquís i altre material per fer assajos de reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada, col·locació de vies venoses, sutures de ferides, sondatges i altres maniobres instrumentals bàsiques.

El laboratori 1 és un laboratori petit de suport, on la presència d'una petita campana de flux permet realitzar algunes activitats generals d'habilitats de laboratori clínic.

El laboratori 2 és un laboratori ampli, que permet impartir pràctiques a grups més grans de 10 persones, i que consta de material per a la manipulació general de mostres: centrífugues de sobretaula (una d'elles refrigerada), frigorífic, etc., estant especialment preparat per impartir les pràctiques de Microbiologia (becs de Bunsen, estufa de cultius, etc.). La presencia d'un canó de projecció es una eina molt útil per a combinar la realització de les pràctiques amb la transmissió visual de conceptes de reforç relacionats amb ella.

El laboratori 3 és un laboratori més reduït que permet impartir pràctiques, especialment de tipus molecular-farmacològic, a grups de 10 alumnes màxim. Disposa de pHmetre, balança de precisió, espectrofotòmetre, bloc sec, bany termostatitzat, agitador-escalfador, font d'alimentació d'electroforesi, cubetes d'electroforesi per SDS-PAGE, cubeta horitzontal per a biologia molecular, cubeta per proteinograma/immunofixació, cubeta per electrotransferència post-electroforesi (Western blot), termociclador per PCR, lector de plaques d'ELISA amb impressora, estufa petita i una nevera per als reactius. Els laboratoris 2 i 3 comparteixen força material com són pipetes automàtiques de precisió (p20, p200 i p1000) i pipetes multicanal, gradetes per tubs, material de vidre (matrassos i vasos de precipitats, etc.).

El laboratori de pràctiques està dedicat pràcticament en exclusiva a pràctiques de microscòpia. Disposa de 20 microscopis pels alumnes i d’un microscopi invertit de llum transmesa, amb contrast de fases i epifluorescència acoblat a una càmera la qual cosa permet la captació d’imatges de microscòpia i la projecció directa, donant molta activitat a la tasca docent que s’imparteix. A més, també hi ha la possibilitat d’afegir un canó de projecció per complementar i reforçar conceptes més teòrics.

Els 5 laboratoris constitueixen una unitat funcional que permeten garantir un ensenyament pràctic sota els criteris d'innovació que requereix un laboratori docent per a l'ensenyament biomèdic.