Oferta assignatures 2021-2022

******************************************************

                 

  OB: OBLIGATÒRIA OT: OPTATIVA
A: ANUAL S/1: 1r SEMESTRE S/2: 2n SEMESTRE
IDIOMA: Català a totes les assignatures

C
O
D
I
A
S
S
I
G
N
A
T
U
R
A
C
A
R
À
C
T
E
R
E
C
T
S
T
E
O
R
I
A
P
R
À
C
T
I
Q
U
E
S
S
E
M
E
S
T
R
A
L
I
T
A
T
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
102927 Patologia estructural i molecular OB 8 A A A Pedro Fernández Ruiz
Gustavo Tapia Melendo
102928 Immunologia mèdica OB 4 S/1 S/1 S/1 Eva Martínez Cáceres
102929 Radiologia clínica  OB 6 A A A Ricard Pérez Andrés
102930 Farmacologia general OB 4 S/1 S/1 S/1 Eva Montané Esteva
102933 Microbiologia i parasitologia mèdiques OB 8 A A A Pere Joan Cardona Iglesias 
102936 Fisiopatologia i semiologia clínica OB 11 A A A Jordi Tor Aguilera
Cristina Tural Llácher
102949 Epidemiologia  OB 3 S/2 S/2 S/2 Irma Casas Garcia
103630 Bases de la Cirurgia Clínica OB 5 S/1 A A José Troya Diaz
103635 Aprenentatge integrat en Medicina III OB 3 S/2 S/2 S/2 Gustavo Tapia Melendo
104072 Pràctica Clínica Assistencial III OB 2 S/2 S/2 S/2 Assumpció Wilke Trinxant
102886 Genètica mèdica OT 3 S/2 S/2 S/2 Maria Àngels Rigola Tor
102892 Tècniques bàsiques en cirurgia OT 3 S/2 S/2 S/2 Francisco J. Espín Álvarez
103609 Pràctiques a departaments i serveis hospitalaris OT 3 A A A David Parés Martínez
105017 Intel·ligència artificial i salut OT 3 S/1 S/1 S/1 Jordi Navinés López

C
O
D
I
A
S
S
I
G
N
A
T
U
R
A
C
A
R
À
C
T
E
R
E
C
T
S
P
E
R
I
O
D
E

T
E
O
R
I
A
P
E
R
I
O
D
E

P
R
À
C
T
I
Q
U
E
S
S
E
M
E
S
T
R
A
L
I
T
A
T
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
103636 Aprenentatge integrat en Medicina IV OB 3 S/2 S/2 S/2 Josep Mª Ribera Santasusana
102945 Medicina i Cirurgia I OB 7,5 A A A José Antonio Hernández Hermoso
  • Malalties de l'aparell locomotor   6,2 A A   José Antonio Hernández Hermoso
  • Reumatologia   1,3 S/2 A   Alejandro Olivé Marqués
102944 Medicina i Cirurgia II OB 13,5 S/1 S/1 S/1 Josep Maria Ribera Santasusana
David Parés Martínez
  • Malalties cardiovasculars   5 S/1 S/1   Antoni Bayés Genís
Secundino Llagostera Pujol
  • Malalties de l'aparell respiratori   5 S/1 S/1   Antoni Rosell Gratacós
Pedro Enrique López de Castro
  • Malalties de la sang   3,5 S/1 S/1   Josep Ma. Ribera Santasusana
David Parés Martínez
103607 Medicina i Cirurgia III OB 13 A A A Maribel Troya Saborido
David Parés Martínez
  • Malalties de l'aparell digestiu   5,5 S/2 S/2   Eugeni Domenech Morral
David Parés Martínez
  • Malalties de Nefro-urologia   4,5 S/2 S/2   Maribel Troya Saborido
Joan Areal Calama
  • Geriatria   3 S/1 S/1   Ramon Miralles Basseda
David Parés Martínez
102937 Obstetrícia i Ginecologia OB 8 A A A Miguel Ángel Luna Tomás
102939 Oftalmologia clínica OB 4,5 S/1 S/1 S/1 Xavier Valldeperas Belmonte
102940 Otorinolaringologia clínica OB 4,5 S/2 S/2 S/2 Emilio Amilibia Cabeza
103598 Anestesiologia OT 3 S/2 A A Enric Moret Ruiz
103651 Perinatologia OT 3 S/1 A A Miguel Ángel Luna Tomás
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
103643 Pràctiques clíniques de laboratori I OT 3 A A A Pere Joan Cardona Iglesias
103649 Pràctiques clíniques de salut materno-infantil I OT 3 A A A Miguel Ángel Luna Tomás
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
103621 Pràctiques clíniques mèdiques I OT 3 A A A Antoni Rosell Gratacós
103604 Pràctiques clíniques quirúrgiques I OT 3 A A A David Parés Martínez
103600 Cirurgia Plàstica i Reparadora OT 3 S/1 A A Cristian Carrasco López
105018 Seguretat Clínica i Gestió Error Mèdic OT 3 S2 S2 S2 Pere Tudela Hita
David Parés Martínez

C
O
D
I
A
S
S
I
G
N
A
T
U
R
A
C
A
R
À
C
T
E
R
E
C
T
S
P
E
R
I
O
D
E

T
E
O
R
I
A
P
E
R
I
O
D
E

P
R
À
C
T
I
Q
U
E
S
S
E
M
E
S
T
R
A
L
I
T
A
T
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
103637 Aprenentatge integrat en Medicina V OB 3 S/2 S/2 S/2 Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
102938 Dermatologia clínica OB 4 S/1 A A Isabel Bielsa Marsol
102931 Farmacologia clínica OB 5,5 S/2 S/2 S/2 Magí Farré Albaladejo
103608 Medicina i Cirurgia IV OB 14 A A A M. Lluisa Pedro-Botet Montoya 
Joan Francesc Julián Ibáñez
  • Malalties de l'aparell neurològic   5 A A A Antoni Dávalos Errando
Carlos Domínguez Alonso
  • Malalties de l'aparell endocrí   5 A A A Manel Puig Domingo
Joan Francesc Julian Ibañez
  • Malalties infeccioses    4 A A A M. Lluisa Pedro-Botet  Montoya
Joan Francesc Julian Ibañez
102951 Medicina legal i toxicologia OB 4,5 S/1 S/1 S/1 Josep Castellà Garcia
102948 Medicina Preventiva i Salut Pública OB 6 S/1 A A Maria Esteve Pardo
102935 Pediatria OB 11 A A A Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
102941 Psiquiatria OB 6 S/1 A A Joan de Pablo Rabassó
103606 Cirurgia pediàtrica  OT 3 S/2 A A Alejandro Manzanares Quintela
103611 Diagnòstic per la imatge OT 3 S/2 S/2 S/2 Ricard Pérez Andrés
103617 Oncologia mèdica OT 3 S/1 A A Teresa Morán Bueno
103650 Pràctiques clíniques de salut maternoinfantil II OT 3 A A A Miguel Ángel Luna Tomás
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
103624 Pràctiques clíniques mèdiques II OT 3 A A A Manel Monreal Bosch
103605 Pràctiques clíniques quirúrgiques II OT 3 A A A David Parés Martínez
103602 Patologia quirúrgica oral i màxil·lofacial OT 3 S1 A A Antonio Vázquez Rodríguez

C
O
D
I
A
S
S
I
G
N
A
T
U
R
A
C
A
R
À
C
T
E
R
E
C
T
S
P
E
R
I
O
D
E

T
E
O
R
I
A
P
E
R
I
O
D
E

P
R
À
C
T
I
Q
U
E
S
S
E
M
E
S
T
R
A
L
I
T
A
T
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
104073 Pràctica Clínica Assistencial IV OB 33   A A Ramon Miralles Basseda
  • Práctica Clínica Mèdica       A   Cristina Tural Llácher
  • Práctica Clínica Asistencia Primaria       A   David Lacasta Tintorer
  • Práctica Clínica Quirúrgica       A   Joan Francesc Julian Ibáñez
Jose Antonio Hernández Hermoso
104074 Pràctica Clínica Assistencial V OB 15   A A Crisanto Diez Quevedo
  • Ginecologia i Obstetrícia   4,5   A   Miguel Ángel Luna Tomás
  • Pediatria   4,5   A   Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
  • Salut Mental   6   A   Crisanto Diez Quevedo
102926 Treball de fi de grau OB 6 A A A Eva Martínez Cáceres
105016 Atenció al Malalt Crític: Hospitalari i Extrahospitalari OT 3 S/1 A A Fernando Armestar Rodríguez
102894 Reanimació avançada OT 3 S/1 A A Alicia Melero Mascaray
103654 Malalties infeccioses i immunitàries pediàtriques OT 3 S/1 A A Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
102893 Suport vital avançat en Trauma OT 3 S/2 S/2 S/2 Maite Misis del Campo
102904 Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries OT 3 S/1 A A Pere Tudela Hita